Obec Zvolenská Slatina v okrese Zvolen v posledných rokoch migračný úbytok obyvateľov nezaznamenala.

TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová s tým, že je to práve naopak a v obci je v súčasnosti záujem o stavebné pozemky.

Pripomenula, že v roku 2019 mala obec 2813 obyvateľov, v roku 2020 to bolo 2810 a v roku 2021 zas 2799. „Zníženie počtu je zapríčinené v ostatnom roku prirodzeným úbytkom, teda pomerom narodených a zosnulých občanov,“ spomenula s tým, že sa narodilo 23 detí a zomrelo 37 obyvateľov. Podľa nej v roku 2019 pribudlo vo Zvolenskej Slatine sedem rodinných domov, v roku 2020 to bolo 11 a v roku 2021 pribudlo osem.

Starostka spresnila, že z tohto dôvodu obec uskutočnila a financovala z vlastného rozpočtu jednoduché pozemkové úpravy v lokalite určenej na individuálnu bytovú výstavbu. Cieľom bolo, aby parcely dostali tvar stavebných pozemkov a pozemky pod navrhované inžinierske siete boli vo vlastníctve obce. „Tak, aby mohla byť obec v budúcnosti oprávneným žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky v rámci výziev na budovanie infraštruktúry,“ vysvetlila. Dodala, že z vlastných zdrojov inžinierske siete samospráva nevybuduje.

Ako ďalej poznamenala, Zvolenská Slatina v súčasnosti vlastní a prenajíma 95 obecných nájomných bytov. Ich ďalšiu výstavbu samospráva podľa slov starostky neplánuje. „Pre potreby obce tento počet stačí,“ zdôraznila. Informovala, že obec rozšírila kapacitu materskej školy prístavbou. „Zrekonštruovaná je aj budova základnej školy vrátane telocvične a pripravujeme projekt rekonštrukcie kuchyne,“ ukončila.