V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými a novoročnými sviatkami nebude zvolenská mestská polícia v dobe od 15. decembra 2016 do 15. januára 2017 zakladať technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorových vozidiel, tzv. papuče.

auto vozidlo papuca mestska policiaVozidlá, ktoré budú parkovať v rozpore so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, budú mestskou políciou zadokumentované a priestupky budú ďalej riešené v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Preto na svojich nesprávne zaparkovaných vozidlách môžu vodiči namiesto „papuče“ registrovať lístoček pre  neprítomného páchateľa priestupku.

Mestská polícia upozorní vodiča o spáchaní priestupku tlačivom „Oznámenie o priestupku“, kde uvedie čas, miesto,  skutkovú podstatu spáchaného priestupku a spôsob jeho vybavenia na Mestskej polícii vo Zvolene. „Oznámenie o priestupku“ budú mestskí policajti nechávať za stieračom, na čelnom skle vozidla. K priestupku bude vyhotovená fotodokumentácia.

„Týmto postupom sledujeme preventívno-výchovný proces na  zle parkujúcich vodičov  a zároveň čiastočné odbremenenie pracovníkov mestskej polície od  fyzicky ťažkej a psychicky náročnej práce v teréne s kusmi železa,“ hovorí náčelník Mestskej polície vo Zvolene Juraj Chabada.