Nie všetci majitelia psov dodržiavajú pri ich pohybe a venčení na verejných priestranstvách platné pravidlá. Aj preto sa na nich pravidelne zameriava aj činnosť Mestskej polície vo Zvolene.

„S príchodom jari mestská polícia zvýšila kontroly zamerané na dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 196 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen,“ uvádza zvolenská mestská polícia na svojom webe.

V stredu a vo štvrtok minulého týždňa v ranných hodinách prebehla kontrolná akcia na sídliskách Zlatý Potok a Západ – Tepličky. Skontrolovaných bolo 40 majiteľov psov, pričom zistených bolo 8 porušení. Kontroly budú podľa mestských policajtov vykonávané na všetkých sídliskách.

„Mestská polícia upozorňuje držitelov psov na dodržiavanie povinností v súvislosti s odstraňovaním psích exkrementov, zákazu voľného pohybu psa a preukázanie totožnosti psa známkou,“ dopĺňa MsP na svojej stránke.