TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) | 23.9.2016

Zvolenskí mestskí policajti absolvovali viaceré odborné školenia

msp zvolen iluPočas dvoch dní, 19. a 20. septembra 2016, príslušníci Mestskej polície vo Zvolene opäť zasadli do „školských lavíc“ v rámci odbornej prípravy policajtov, ktorá prebiehala v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene.

Policajti absolvovali prednášky k taktike služobných zákrokov, k právnym predpisom, k prvej pomoci a ku komunikácii s občanmi. Lektormi jednotlivých tém boli právnička Mestskej polície vo Zvolene Renáta Orthová, zástupca Slovenského červeného kríža a psychologička Centra výcviku v Lešti Želmíra Nemcová. Taktickú prípravu policajti absolvovali pod vedením hlavného inšpektora Mestskej polície Zvolen Rastislava Kurica.

Cieľom školenia bolo zvýšiť odborné vedomosti a zručnosti príslušníkov mestskej polície za účelom skvalitnenia plnenia úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany života a zdravia občanov, ochrany životného prostredia a úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátorky mesta.