V piatok 23. januára sa pod vedením viceprimátora Jaroslava Stehlíka v priestoroch zasadačky Mestskej rady konalo stretnutie zástupcov mesta s odborníkmi, členmi súkromného, neziskového sektora, ale aj samotnými občanmi. Cieľom rokovania bolo diskutovať o budúcnosti kultúry v meste a využitia priestoru námestia pre rôzne voľno-časové aktivity Zvolenčanov.

Návrhy sa týkali rôznych podujatí aj spôsobov využitia námestia, ktorého hlavným problémom je podľa Stehlíka „jeho veľkosť.“ Išlo o prvé spoločné stretnutie, ktoré malo za úlohu otvoriť diskusiu na tému kultúry a inšpirovať tak zástupcov samosprávy pri riešení tejto otázky. Ako uviedol viceprimátor mesta, občanom chýbajú aktivity a podujatia, ktoré by ich prilákali do centra.

zvolen namestie snp

Aj napriek širokej ponuke akcií, ktoré mesto pripravuje, občania sa mnohokrát o konaní podujatia dozvedia až po jeho uskutočnení. Ako vyplynulo z diskusie, problém by samospráva mala vyriešiť zameraním sa na lepšiu propagáciu a PR podujatí a mesta samotného. Počas rokovania sa otvorili dve samostatné problematické oblasti – ako nastaviť marketing mesta tak, aby prilákal čo najviac turistov a ako prispôsobiť aktivity na námestí, aby sa stali atraktívnymi aj pre samotných Zvolenčanov. Diskusia sa však prioritne zaoberala otázkou realizácie športových, kultúrnych a oddychových aktivít na rozsiahlom zvolenskom námestí.

Zástupcovia jednotlivých sektorov prišli s množstvom zaujímavých nápadov, ktorých realizácia nie je finančné náročná. Medzi najzaujímavejšie patrí inštalovanie klavíra na pódium v severnej časti námestia pri katolíckom kostole (vytvorenie akejsi oddychovej zóny – mestskej obývačky), rozmiestnenie sedacích vakov a boxu s knihami, zakúpenie ping-pongových stolov. Alternatívny pohľad predložil viceprimátor, ktorý navrhuje využiť existujúcu konštrukciu z ľadovej plochy pre vytvorenie ihriska na plážový volejbal a tzv. mestskú pláž. Zvolenčania by si tak počas letných mesiacoch mohli aktívne oddýchnuť priamo v centre mesta.

Vzhľadom na obmedzený balík financií je potrebné zvážiť všetky možnosti. Viceprimátor, preto prisľúbil, že toto stretnutie nebolo posledné. Ďalšie rokovanie sa uskutoční začiatkom letného obdobia. Ak vás zaujímajú aj ďalšie nápady, zápisnica zo zasadnutia by mala čoskoro pribudnúť na stránke.