TS mesta Zvolen (E. Ježovičová), foto: ilustračné arch. Gettyimages | 7.9.2015

Zvolenské jasle ešte majú voľnú kapacitu

bazen-deti

Jedno až trojročné deti získajú v jasliach návyky, ktoré im pomôžu pri získavaní kamarátstiev v škôlke a následne i škole.

Mesto Zvolen ponúka rodičom možnosť zapísať svoje deti do mestských jaslí na Ulici 1. mája. Ide o jediné nesúkromné zariadenie, v ktorom pobyt refunduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu kapacita jaslí pre 35 detí nie je naplnená.

Zápis sa realizuje k 1.9., ale deti je možné zapísať aj v priebehu roka. Jasle sú určené deťom od jedného roka do troch. Prechod detí do škôlky je potom podľa vedúcej Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Márie Koreňovej jednoduchší.

„Sú viac zvyknuté na kolektív, hrajú sa, spievajú,“ hovorí Mária Koreňová. V jasliach je podľa jej slov lepšia individuálna starostlivosť, keďže ide o veľmi malé deti. „Tie sú potom krok dopredu pred deťmi, ktoré jasle neabsolvovali,“ dodáva Koreňová. Jasle sú podľa nej výbornou pomocou pre rodičov, ktorí sa potrebujú vrátiť do práce skôr. Poplatok 230 € totiž spätne prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.