Názov divadla sídliaceho od roku 1949 vo Zvolene sa pred vstupom do 72. divadelnej sezóny zmenil. Banskobystrický samosprávny kraj vydal dodatok k zriaďovacej listine „Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene“, ktorým upravil názov inštitúcie na „Divadlo Jozefa Gregora Tajovského“. Známa skratka DJGT zostáva zachovaná.

Spolu so zmenou názvu prichádza aj nové logo divadla.  Možno ste si ho už v rámci propagácie DJGT a jeho aktivít všimli. Staré logo, ktoré vytvoril grafik Marián Haas, v novej sezóne vystrieda nová značka divadla. Nové logo navrhla výtvarníčka a grafička Elisabeth Wittgruber. Široká verejnosť sa s ním bude stretávať v rámci propagácie divadla a jeho aktivít.

Logo v sebe ukrýva jasnú divadelnú symboliku. Jeho hlavným vizuálnym znakom je pomyselný lúč svetla, ktorý ako reflektor osvetľuje dianie na javisku. Zároveň krivky nového loga môžu  evokovať pootvorenú divadelnú oponu. Strohý grafický znak tak zachytáva okamih stretnutia javiska a hľadiska – moment, v ktorom je spoločne prežívaný divadelný zážitok.

Vedenie divadla vníma prvok svetla aj symbolicky, ako príchod niečoho nového, novej tvorivej  etapy a vízie, ktorá si ctí históriu DJGT a chce plynulo nadviazať na jej úspechy. Novú divadelnú sezónu otvorí Divadlo Jozefa Gregora Tajovského v piatok 4. septembra štúdiovou premiérou inscenácie Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky.