Deti zo Zvolena môžu nadchádzajúce prázdniny tráviť aj v tamojšej knižnici a putovať s jej pracovníčkami po regióne za literárnymi postavami. Knižnica pre nich totiž už tretí rok pripravila v júli aj v auguste celodenné cykly prázdninových podujatí s názvom S povesťou v batohu.

Ako TASR povedala pracovníčka knižnice Zlatica Brodnianska, o túto formu trávenia voľného času je veľký záujem. Niekoľko desiatok miest je obsadených už pred koncom školského roku. „V minulosti sme s deťmi aj pre pandemickú situáciu chodili len do blízkeho okolia. Tento rok máme naplánované aj poznávacie výlety, napríklad do Krupiny, kde deti oboznámime s čarodejníckou históriou tohto mesta,“ priblížila. Deň strávia aj v Hronseku a v Sliači, alebo sa prejdú po náučnom chodníku Slatinka.

Na projekt prázdninových podujatí získala knižnica od svojho zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), finančnú dotáciu, a to na nákup 3D tlačiarne a odznakovača. „Jeden deň preto ostávame v knižnici a s deťmi sa venujeme práci s touto technikou,“ dodala Brodnianska.

Možnosť tráviť voľný čas počas prázdnin majú žiaci zvolenských škôl aj v tamojšom Podpolianskom osvetovom stredisku. Ako informuje zriaďovateľ – BBSK, v júli sa tam uskutoční textilná dielnička a dielňa výroby ozdôb. V júli a v auguste tiež divadelná dielnička. Letné aktivity pre deti ponúkajú aj viaceré galérie, múzea, knižnice a osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.