Významný podiel zákaziek ŽOS Zvolen, a.s. smeruje do zahraničia. Výsledkom takejto „cezhraničnej“ spolupráce sú aj dve modernizované motorizované vlakové jednotky, ktoré v piatok 22. marca odovzdali spoločnosti KŽC Doprava do ostrej prevádzky v Prahe.

Autorom designového riešenia kabíny a stanovišťa rušňovodiča je Štefan Klein, ktorý navrhol tvar čela vozidla a usporiadanie tohto stanovišťa. Takzvané „Mravce“, ktoré pomenovali Klárka (MJ 813.201 + 913.201) a Kristýnka (MJ 813.202 + 913.202) premávajú na mestskej linke S 34 z pražského Masarykovho nádraží do Čakovic a späť. „V ŽOS Zvolen sme opravovali viaceré vozidlá KŽC Doprava. S opravami, revíziami a modernizáciami koľajových vozidiel máme bohaté skúsenosti. Naše vozidlá jazdia v mnohých krajinách Európy. Za zmienku stoja krajiny ako sú Azerbajdžan, Ukrajina, Rakúsko, Poľsko, Taliansko a samozrejme Česká republika, kde máme viacero významných obchodných partnerov,“ povedal Peter Rešetár, generálny riaditeľ ŽOS Zvolen, ktorý Klárku a Kristýnku pokrstil spolu so zástupcami z KŽC Doprava a z Regionálneho organizátora pražskej integrovanej dopravy (ROPID).

„Do výberového konania sme oslovili niekoľko európskych železničných výrobcov. Pomer cena vs. výkon vyšiel jednoznačne v prospech ŽOS Zvolen. Obe vozidlá spolu stáli 3 milióny eur,“ povedal Bohumil Augusta, generálny riaditeľ KŽC Doprava. KŽC Doprava nové vozidlá vlastní a prevádzkuje v rámci pražskej integrovanej dopravy. Moderné vlakové jednotky z dielní ŽOS Zvolen nahradili viac ako 30-ročné vozy radu 810 a majú za sebou už takmer mesiac skúšobnej prevádzky.

„Klárka“ a „Kristýnka“ sú vybavené textilnými čalúnenými sedadlami, klimatizáciou a wifi pripojením na internet. Pri výrobe sa myslelo aj na handicapovaných. Interiér je označený aj v Braillovom písme a motorové jednotky sú vybavené bezbariérovými WC bunkami s uzavretým odpadovým systémom. Tie nahradili hygienicky nevyhovujúce a zastarané toalety s prepadom. Jeden z nástupných priestorov je nízkopodlažný s výklopnou rampou a možnosťou bezbariérového nástupu.

Bezpečnosť vlaku sleduje vonkajší aj vnútorný kamerový okruh. Vozidlo je tiež vybavené automatickým akusticko-optickým informačným systémom pre cestujúcich, ktorý ich informuje prostredníctvom hlásení aj na optických paneloch o priebehu cesty. Ten poskytuje možnosť vysielať na vnútorných optických paneloch doplňujúce podrobné alebo mimoriadne informácie a multimediálny obsah.

Štefan Klein, ktorý navrhol designové riešenie pre nové pražské vlaky, vedie oddelenie Transport designu  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, je známy ako autor projektu Aeromobil – prvé lietajúce auto. Okrem iného spolupracoval aj na návrhu designu lokomotívy 755.001, ktorá vznikla v priestoroch ŽOS Zvolen a získala Národnú cenu za design 1993.