Zatiaľ nie je známe, či mesto Zvolen využije legislatívnu úpravu a zvýši sadzbu dane pre vlastníkov neudržiavaných stavieb na maximálnu možnú výšku.

„Novelu zákona študujeme. V prvom rade o nej treba komunikovať so stavebným úradom pre presnú definíciu schátranej stavby,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška s tým, že ďalšou záležitosťou je otázka vlastníckeho práva. Podľa neho sa totiž stáva, že takáto stavba pomerne často mení svojho majiteľa. „Je teda otázne, či je vhodné vyrubovať vyššiu daň novému majiteľovi, ktorý potenciálne môže dostať stavbu v budúcnosti do lepšieho stavu,“ podotkol.

Spomenul tiež, že napokon sú tu aj obavy, že v prípade vyrubenia vyššej dane môžu vzniknúť vyššie nedoplatky voči mestu. „To je len niekoľko okruhov, ktoré je potrebné si ujasniť pred konečným rozhodnutím,“ zdôraznil.

Možnosť vyrubiť vyššiu daň zo zanedbaných stavieb majú mestá a obce na základe novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú začiatkom mája schválili poslanci Národnej rady SR. Hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň zo stavieb, ktoré sú neudržiavané a nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.