Kvalitná zdravotná starostlivosť ako záruka spokojnosti hospitalizovaného pacienta. Pod týmto názvom zorganizovala Nemocnica AGEL Zvolen v uplynulých dňoch piatu celoslovenskú vedeckú konferenciu vo Vígľaši. Hoci sa konferencia každoročne koná na jar, kvôli pandémii koronavírusu bol jej termín presunutý až na september.

Konferencia bola určená pre zdravotné sestry, lekárov a medicínsko-technických pracovníkov, pričom bola tematicky rozdelená na dve časti. ,,Prvou bola  vysoko aktuálna problematika klostrídiovej kolitídy a druhá sa venovala ošetrovaniu dlhodobých venóznych vstupov, respektíve pacientom so zavedeným portom,“ uviedla odborná garantka konferencie Jana Krokošová, vedúca Klinickej mikrobiológie Nemocnice AGEL Zvolen.

Klostrídiovú kolitídu spôsobuje baktéria Clostridiumdifficile a ide o črevné ochorenie rôznej závažnosti. Môže mať priebeh ako obyčajná hnačka, ale aj ako život ohrozujúca pseudomembranózna kolitída. Baktéria, ktorá ochorenie spôsobuje, sa bezpríznakovo  vyskytuje aj v čreve niekoľkých percent dospelej zdravej populácie a až u 50% detí do 2 rokov.

V súčasnosti je táto baktéria najčastejším pôvodcom nemocničných črevných infekcii. Odborné prednášky boli venované aj laboratórnej diagnostike aj liečebným algoritmom infekcií spôsobených Clostridiumdifficile.

Nemenej zaujímavá bola aj téma ošetrovania centrálnych dlhodobých venóznych vstupov. Zvolenská nemocnica v tomto smere intenzívne spolupracuje s Nemocnicou AGEL Nový Jičín. Tejto problematike sa dlhodobo a úspešne venujú aj odborníčky z Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave. Prednášky sa venovali najnovším poznatkom ohľadne praxe pri používaní venózneho portu a starostlivosti o dlhodobé periférne a centrálne invazívne vstupy.

,,Ide o nepostrádateľný nástroj medicíny, veľmi dôležitá je však správna ošetrovateľská starostlivosť  o zavedený vstup a správna technika manipulácie s port systémom. Venovali sme sa aj komplikáciám, ktoré vznikajú pri už zavedených venóznych portoch a využitiu týchto portov u onkologických pacientov,“ uviedla Stanislava Píšová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Zvolen.