Nemocnica AGEL Zvolen napreduje vo zvyšovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kým vlani jej European Stroke Organization udelila zlatú, tento rok nemocnica získala platinovú plaketu Angels za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod. Najväčší podiel na ocenení má tím neurologického oddelenia zvolenskej nemocnice pod vedením primára Erika Kiššimona.

Ocenenie môžu získať jednotlivci alebo tímy v podobe zlatej, platinovej či diamantovej plakety. Nemocnice svoje údaje o liečbe zhromažďujú prostredníctvom registrov a musia splniť desať prísnych kritérií. Pocit zadosťučinenia má aj primár oddelenia, Erik Kiššimon. „Ocenenie ma nesmierne teší,  je hnacím motorom do ďalšej práce a veľké ďakujem patrí predovšetkým mojím kolegom z neurologického oddelenia.“

Neurologické oddelenie Nemocnice AGEL Zvolen eviduje za minulý rok 130 prípadov cievnych mozgových príhod, z toho trombolýz bolo 27. Trombolýza je život zachraňujúca liečebná metóda pri náhlej cievnej mozgovej príhode. Podaním špeciálnej látky sa dosiahne rozpustenie nebezpečnej krvnej zrazeniny, čím sa eliminujú fatálne, respektíve veľmi ťažké trvalé následky.

Cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vyspelých krajinách a najčastejšou príčinou výrazného obmedzenia kvality života. Na cievnu mozgovú príhodu zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Zároveň je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov. Po zvyšok života mnohí potrebujú opatrovateľskú starostlivosť, mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť. Nádejou pre pacientov je v prípade akútnej cievnej mozgovej príhody urgentný zákrok, práve už spomenutá trombolýza.

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa neurologickému oddeleniu ešte viac zvýšila otvorením špecializovaného neurologického centra, ktoré je od prvého júna súčasťou zvolenskej nemocnice. Zamerané je na liečbu extrapyramídových porúch a parkinsonizmu.