V uplynulých dňoch získala Nemocnica AGEL Zvolen významné ocenenie. European Stroke Organization jej udelila zlatú plaketu Angel awards za prístup v liečbe cievnych mozgových príhod (CMP). Najväčšiu zásluhu na ocenení má celý tím Neurologického oddelenia zvolenskej nemocnice pod vedením primára Erika Kiššimona.

Ocenenie v podobe zlatej, platinovej, alebo diamantovej plakety môžu dostať len tí jednotlivci alebo kolektívy, ktoré sú odhodlané zlepšovať kvalitu praxe pri liečbe CMP a zaviesť kultúru nepretržitého monitorovania.

Nemocnice svoje údaje o liečbe zhromažďujú prostredníctvom registrov a musia splniť desať prísnych kritérií.

„Vážime si každé ocenenie, ktoré nemocnica získa. Sú pre nás dôkazom toho, že v našej nemocnici pracuje erudovaný personál s empatickým prístupom k pacientovi a tiež sú motiváciou k ďalšej práci. Ďakujem všetkým zamestnancom neurologického oddelenia, ale aj ostatným pracoviskám, ktoré sa na liečbe podieľajú a prajem im veľa spokojných a vyliečených pacientov,“ povedala riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen, Ľudmila Veselá.

Pocit zadosťučinenia má aj primár neurologického oddelenia, Erik Kiššimon. „Ocenenie si nesmierne vážim,  je výsledkom dlhodobej práce celého kolektívu, ktorému sa chcem aj touto cestou poďakovať. Zároveň je motiváciou do ďalšej práce s cieľom naďalej zlepšovať  kvalitu zdravotnej starostlivosti v regióne.“