Nemocnica AGEL Zvolen začína od pondelka, 3. augusta výmenu počítačového tomografu, teda CT prístroja. Táto novinka prinesie počas nasledujúcich dvoch mesiacov určité obmedzenia, avšak v konečnom dôsledku nový prístroj bude pre pacientov aj personál veľkým prínosom.

Z dôvodu výmeny CT prístroja bude vo zvolenskej nemocnici odstávka tohto pracoviska približne dva mesiace. ,,Našou snahou je, aby tieto práce minimálne ovplyvnili lôžkovú zdravotnú starostlivosť, preto sme požiadali blízke pracoviská o spoluprácu. Hospitalizovaní pacienti budú na vyšetrenie prevážaní,“ hovorí Ľudmila Veselá, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen.

Úpravy CT pracoviska sú realizované v rámci výstavby a rekonštrukcie priestorov pri vytváraní centralizovaného urgentného príjmu pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“. Počas odstávky je nutná demontáž existujúceho CT prístroja a rôzne stavebné úpravy, ako aj zväčšenie priestoru čakárne, čím sa zvýši komfort pacientov.

Pozitívami nového počítačového tomografu sú ostrejší obraz a kvalitnejšia diagnostika či zníženie radiačnej záťaže pre pacienta o 20 až 30%. Ďalej nové CT umožní vyšetrenie perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody, cievnu analýzu s vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr, ako aj vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie s vyhľadávaním polypov.