Nemocnica AGEL Zvolen v stredu, 13. júla začala s plánovanou rekonštrukciou vstupných priestorov budovy Polikliniky a priestorov suterénu. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky. Rozdelené sú do dvoch fáz, ukončené majú byť do konca novembra.

Rekonštrukcia vstupných priestorov budovy Polikliniky začína prvou fázou, ktorá potrvá od 13. júla do polovice augusta. Počas nej nebude obmedzený samotný vstup do Polikliniky ani do Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch. ,

,Všetkých veľmi pekne prosíme o pochopenie, trpezlivosť a zvýšenú mieru opatrnosti. Rovnako prosíme o pochopenie, pretože od prvých dní stavebných prác bude čiastočne obmedzené parkovanie pred Poliklinikou,“ vysvetľuje Ľudmila Veselá, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen.

Všetci návštevníci či pacienti nemocnice sú povinní rešpektovať vybudované koridory a smerové značenia. ,,V druhej fáze rekonštrukcie, ktorá začne od polovice augusta a potrvá do novembra, bude vybudovaný chránený koridor s dočasnými dverami pre náhradný dočasný vstup do priestorov Polikliniky,“ dodáva Veselá s tým, že zámerne sa snažili o to, aby väčšia časť prác bola zrealizovaná počas letných prázdnin.