Nemocnica Zvolen v súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu končí doterajší režim triedenia pacientov pri vstupe na polikliniku, pri vstupe do chirurgického pavilónu a pri vstupe do spoločného pavilónu. Rovnaká zmena sa týka aj Nemocnice Krupina.

Zmena je platná od štvrtka 18. júna popoludnia. Nemocnica Zvolen ukončila len režim takzvanej  triáže, zisťovať cestovnú anamnézu a merať teploty bude naďalej.  ,,Po zrušení triedenia pacientov pri uvedených vstupoch bude meranie teploty všetkých pacientov, ako aj zisťovanie ich anamnézy súčasťou ambulantného ošetrenia. Týmto opatrením sme vyšli v ústrety pacientom, zrýchli a zefektívni sa ich vybavovanie, pričom zachováme základné preventívne opatrenia ohľadne COVID-19,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Zvolen Ľudmila Veselá.

COVID miestnosti ostávajú

Nemocnica Zvolena ponechala k dispozícii izolačné miestnosti v spoločnom pavilóne pre prípad potreby ošetrenia pacienta s podozrením na COVID-19 alebo pacienta pozitívneho na COVID-19.  Zostávajú zachované aj  izolačné izby na lôžkových oddeleniach v jednotlivých pavilónoch nemocnice.  Do pôvodného režimu sa vracia aj poliklinika, otvorená bude v čase od 5:30h. do 19:00h.

Obnovuje sa aj režim v Nemocnici Krupina

V Nemocnici Krupina sa taktiež obnoví pôvodný stav ako spred koronakrízy, takže hlavný aj bočný vchod z dvora bude uzatváraný denne o 18.00 hod.. Nemocnica Zvolen a Nemocnica Krupina zaviedli potrebné opatrenia, ktoré sa týkali organizácie  a chodu nemocnice s  cieľom  ochrániť zamestnancov nemocnice a pacientov pred šírením koronavírusu  17. marca 2020.