Bez akýchkoľvek komplikácií či nepredvídaných problémov úspešne ukončili v Nemocnici AGEL Zvolen I. etapu búracích prác. Tie súvisia s likvidáciou starých, nepotrebných a dlho nevyužívaných budov v jej areáli. Hlavný vstup do budovy nemocnice, tak ako ho pacienti a návštevníci roky poznali je už minulosťou. V nemocnici začína ďalšia fáza zmien.

,,Prvá fáza búracích prác je v spolupráci so zmluvným partnerom už minulosťou. Teraz pokračujeme v spracovaní sutiny, to znamená jej separáciu a následnú ekologickú likvidáciu. Smerujeme k čo najskoršiemu znovuotvoreniu hlavného vstupu, aj keď sa v tejto časti ešte bude dodatočne pracovať na estetických úpravách okolia“ objasnil vedúci technického úseku Nemocnice AGEL Zvolen Vladimír Čaňo.

Všetky doterajšie práce sa podarilo zrealizovať tak, aby bol v maximálnej miere braný ohľad na pacientov a návštevníkov nemocnice. ,,Práce prebiehali s minimálnymi obmedzeniami dopravy na Kuzmányho nábreží, personálne pokrytie nám dovoľovalo zabezpečiť práce tak, že celý priebeh búracích prác nemal zásadný negatívny dopad na dopravnú situáciu,“ hovorí o pozitívnej stránke zásadných zmien Čaňo.

Ďalším pozitívom je, že všetko prebehlo bez mimoriadnych udalostí – určitou výzvou bol  vietor, ktorý i napriek neustálemu kropeniu dokázal rozvíriť prach pri uvoľňovaní  väčších častí budov. ,,Vďaka profesionálnemu vybaveniu a technickej zdatnosti realizačnej firmy bola však táto časť prác maximálne urýchlená a neevidujeme žiadne sťažnosti, naopak, väčšina návštevníkov nemocnice a prihliadajúcich ocenili rýchly a „bezbolestný“ priebeh asanácie,“ netají spokojnosť Čaňo.

V najbližších dňoch zvolenská nemocnica pokračuje v realizácii zmien II. etapou. V nej čaká prípravu a realizáciu asanácie bývalý interný pavilón,  zároveň budú dobiehať aj dokončovacie terénne úpravy na pôvodných základoch budov asanovaných v I. etape. Pre širokú verejnosť je dôležitou informácia, že predpoklad otvorenia hlavného vstupu do nemocnice je v 15. týždni.

Zvolenská nemocnica začala s búracími prácami  13. marca. Po ich kompletnom dokončení sa vytvorí priestor pre nový projekt – výstavbu pavilónu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.  Ten počíta s rekonštrukciou a rozšírením jej nosných  odborov, čo je  gynekológia, ortopédia, chirurgia a úrazová chirurgia.