Aj Nemocnica AGEL Zvolen sa v týchto dňoch zapája do Svetového týždňa podpory dojčenia. Svetová aliancia dojčenia (WABA) ho vyhlásila na prvý augustový týždeň od 1. do 7. augusta a dojčeniu venuje pozornosť v tomto čase viac ako 120 krajín sveta. Nemocnica AGEL Zvolen sa k nim pripája a celý tím sestier a lekárov z gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a neonatológie robia všetko preto, aby mamičky a ich bábätká odchádzali z pôrodnice zdravé a schopné plne dojčiť svoje ratolesti.

Materské mlieko má antibakteriálne, antivírusové a antiparazitové ochranné faktory

Materské mlieko je optimálny a najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat, zabezpečuje adaptáciu novorodenca na nezávislý život po narodení. Poskytuje dieťaťu všetky živiny potrebné na rast a vývoj. „Už desiatky rokov je známy ochranný vplyv materského mlieka pred infekciami. Materské mlieko má mnohé ochranné faktory – antibakteriálne, antivírusové a antiparazitové. Dojčené deti majú nižší výskyt infekčných ochorení – vrátane hnačiek, infekcií dýchacích ciest, zápalov stredného ucha, meningitíd. Materské mlieko pôsobí preventívne na rozvoj civilizačných ochorení  v neskoršom veku (hypertenzia, ateroskleróza, cukrovka, obezita), bol zaznamenaný nižší výskyt celiakie a nádorových ochorení (lymfómov) u dojčených detí. Ženy, ktoré dojčili minimálne 3 mesiace majú menšie riziko vzniku rakoviny prsníka,“ sumarizuje benefity dojčenia MUDr. Katarína Golianová, vedúca lekárka z Neonatologického oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen.

Dojčenie znižuje aj výskyt a závažnosť alergických ochorení. Materské mlieko obsahuje okrem nutričných zložiek aj zložky, ktoré modulujú biologické procesy dieťaťa – rast a vývoj. Z výskumov je známe vyššie IQ u dojčených detí. Dôležitou úlohou dojčenia je aj uspokojovanie psychických a emocionálnych potrieb dieťaťa a matky.  Dojčené deti menej plačú, sú pokojnejšie, v neskoršom veku lepšie zvládajú stres. Dojčenie pozitívne ovplyvňuje psychosomatický vývoj dieťaťa. Materské mlieko poskytuje dieťaťu základné živiny – bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky a celý rad biologicky aktívnych látok: enzýmy (napomáhajú tráveniu materského mlieka, optimalizujú využitie živín a znižujú riziko vzniku hnačky), hormóny (chránia pred vznikom obezity, znižujú riziko poškodenia mozgu u dojčených s kongenitálnou hypotyreózou), rastové faktory (pozitívne ovplyvňujú rast a zrenie jednotlivých systémov),  bunky (leukocyty, kmeňové bunky, bakteriálne bunky – probiotiká). Materské mlieko má optimálne zloženie, ktoré komplexne pokrýva energetické a biologické potreby dieťaťa.

Často diskutovanou témou medzi mamičkami je dĺžka kojenia. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov veku dieťaťa a pokračovať v kŕmení materským mliekom spolu s príkrmami najmenej do 2 rokov života a neskôr tak dlho, ako to vyhovuje matke a dieťaťu. Situácie, ktoré predstavujú pre dieťa zdravotné riziká pri dojčení sú zriedkavé. Jednoznačnou kontraindikáciou dojčenia zo strany dieťaťa je však galaktozémia (dedičné metabolické ochorenie, pri ktorom je dieťa neschopné metabolizovať galaktózu). Pri fenylketonúrii môže byť dieťa čiastočne dojčené a čiastočne dokrmované špeciálnou mliečnou formulou, ktorá neobsahuje fenylalanín. Medzi kontraindikácie dojčenia zo strany matky patrí podávanie rádioizotopov, cytostatická liečba, akútny psychotický stav a ťažká depresia, z infekčných ochorení je to HIV pozitivita, aktívna tuberkulóza,  pri infekcii herpes simplex v oblasti prsníka môže dieťa dostávať mlieko z druhého prsníka (dojčením alebo odstriekané).

Vo zvolenskej nemocnici, na novorodenenckom oddelení pracujú sestry, ktoré absolvovali kurz podpory dojčenia a poskytujú poradenstvo a praktickú pomoc s dojčením. Každá matka je informovaná o význame,  výhodách dojčenia a materského mlieka, poučené sú všetky matky o správnej technike dojčenia a samozrejmosťou je pomoc pri riešení bežných problémov pri dojčení. Matky sú informované aj o možnostiach podpory dojčenia po prepustení. „Pokiaľ to zdravotný stav novorodenca a matky dovolí, podporujeme okamžitý a neprerušovaný popôrodný kontakt matky a dieťaťa koža na kožu a včasné začatie dojčenia. Každá matka je poučená o význame dojčenia, o správnej technike dojčenia, o polohách novorodenca pri dojčení. Poskytujeme pomoc pri riešení problémov pri dojčení. Novorodenci nedostávajú inú výživu okrem materského mlieka (s výnimkou medicínskych indikácií). Všetci novorodenci sú ošetrovaní systémom rooming-in,“ hovorí  MUDr. Golianová.

Veľmi podstatná, a netreba na ňu zabúdať, je výživa dojčiacej matky. Tá má zásadný vplyv na rozvoj a udržanie laktácie. Dôležité je, aby matka počas dojčenia dodržiavala zásady správnej výživy. Odporúča sa zvýšenie príjmu tekutín. Strava by mala byť bohatá na bielkoviny (mäso, vajcia, ryby, orechy, strukoviny), kalcium, vlákninu, ovocie, zeleninu. Neodporúča sa nadmerná fyzická aktivita a chudnutie (toxíny uložené v tukoch sa vylučujú do materského mlieka).  Dojčiace matky by sa mali vyhýbať fajčeniu (aj pasívnemu), nemali by prijímať alkohol a drogy,  mali by sa vyhýbať stresu a dopriať si dostatok spánku. Pre podporu laktácie je dôležité časté a pravidelné prikladanie na dojčenie (podľa potreby dojčaťa), dostatok spánku, primeraná a vyvážená strava bohatá na bielkoviny, vápnik, ovocie, zeleninu a dostatok tekutín. Laktácia veľmi úzko súvisí s psychickou pohodou matky a tvorbu materského mlieka negatívne ovplyvňuje aj stres a vyčerpanie.

V prípade laktačnej krízy je dôležité nevzdávať sa, prikladať dieťatko na dojčenie častejšie, v prípade potreby kontaktovať laktačnú poradkyňu.