Lekári zvolenskej nemocnice zatiaľ výpoveďami nehrozia. Spoločnosť AGEL SK a.s., ktorá poskytuje metodickú a riadiacu činnosť pre dcérske subjekty na Slovensku, nezaznamenala vo Zvolene žiadne výpovede.

Z celkového počtu 2300 lekárov eviduje spoločnosť AGEL SK a.s., v súvislosti s hromadným podávaním výpovedí lekárov, ktorú organizuje LOZ, len 12 podaných výpovedí v nemocnici v Komárne.

V ďalších zdravotníckych zariadeniach spoločnosti AGEL SK a.s. v Levoči, Krompachoch a vo Zvolene neboli zo strany lekárov podané žiadne výpovede. V rámci pomoci v zaistení akútnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, sú tieto zdravotnícke zariadenia na určitú dobu schopné riešiť pacientov z priľahlých regiónov. Táto pomoc je však limitovaná celkovou kapacitou lôžok a spektrom poskytovanej zdravotnej starostlivosti.