Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, v priamej nadväznosti na skvalitnenie služieb pre verejnosť spustí informačnú kampaň zameranú na celiatikov. Jej úlohou je poskytnúť priestor a zabezpečiť prevenciu pred ochorením.

Ochorením celiakia trpí približne jedno percento populácie, pričom sa predpokladá, že reálny počet celiatikov je vyšší ako sa uvádza v štatistikách. Celiakia je autoimunitné ochorenie, spôsobené trvalou neznášanlivosťou lepku, postihujúce najmä tenké črevo.

,,V minulosti bolo ochorenie považované skôr za ochorenie detí ako dospelých. Dnes nie je výnimkou, že celiakia je diagnostikovaná pacientom v seniorskom veku. Niektorí odborníci spájajú celiakiu a jej vysoký výskyt  so zmenou  tradičných stravovacích zvyklostí a to v súvislosti so šľachtením pšenice, ktorú sme za 100 rokov vyšľachtili z diploidnej na hexaploidnú, čím konzumujeme oveľa viac lepku ako sme dispozične  a vývojovo pripravení spracovať. Samozrejme, sú tu  ďalšie civilizačné faktory, ktoré môžu celiakiu ako chorobu spustiť (napríklad dlhodobý stres), pretože nie všetci, ktorí majú dispozíciu pre vznik ochorenia aj počas života ochorejú,“ uviedla Zuzana Bukovcová zo zvolenskej nemocnice, ktorá pracuje aj ako odborný garant v občianskom združení zameranom na pomoc celiatikom.

,,Verejnosť by mala vedieť, že celiakia je dedične podmienené autoimunitné ochorenie, charakterizované permanentnou intoleranciou lepku. Je celosvetovo sa vyskytujúcim ochorením. To znamená, že ak nemáte predispozíciu, neochoriete. Ak však ste nositeľom génu, môžete, ale nemusíte ochorieť. Štatistiky udávajú, že až 25 % populácie túto predispozíciu má, ale ochorie približne 1 % z celkového počtu populácie. Tento údaj je však z roka na rok vyšší. V rodinách, kde sa celiakia vyskytuje, je výskyt až 10 %. Potvrdenú diagnózu má približne 10 – 15 % z počtu predpokladaných chorých,“ dopĺňa Zuzana Bukovcová a pokračuje ,,V súčasnosti s pribúdajúcim počtom celiatikov sa situácia vo všeobecnosti začína meniť. Informovanosť verejnosti sa zvyšuje s pribúdajúcim počtom celiatikov. K informovanosti verejnosti prispievajú, občianske združenia, internetové stránky, časté publikácie v odborných  časopisoch, ale aj v rôznych populárno-náučných týždenníkoch a mesačníkoch.“

Nemocnica Zvolen sa k týmto aktivitám pripojí, aby zabezpečila pre pacientov stredoslovenského regiónu informačný servis a vysoko odbornú zdravotnú starostlivosť.

Poddiagnostikovanie ochorenia je spôsobené tým, že v klinickej praxi sa málo na toto ochorenie myslí. Niekedy chýbajú práve aj potrebné, verejnosti dostupné informácie. Taktiež sú dôvodom príznaky, ktoré sa vyvíjajú postupne. Kým v detstve je častejšia takzvaná gastrointestinálna forma (hnačky, telesné neprospievanie, málokrvnosť), v dospelosti sú skôr extraintestinálne (mimočrevné) prejavy ako napríklad nevysvetliteľná únava, anémia, nedostatok sérového železa, kyseliny listovej, porucha reprodukcie u mužov aj žien či nevysvetliteľný úbytok hmotnosti.