TS AGEL SK (Martina Pavliková) | 27.8.2020

Zvolenská nemocnica rozšírila možnosť online objednávania pacientov

Nemocnica Zvolen v rámci zvyšovania kvality svojich služieb a zavádzania moderných metód komunikácie s pacientom rozšírila online objednávanie pre pacientov o ďalšie ambulancie. Od augusta 2020 je možné sa online objednať aj na ambulanciu vnútorného lekárstva, obe gynekologické ambulancie, neurologickú a ortopedickú ambulanciu.

Službu online objednávania spustili vo zvolenskej nemocnici v novembri 2019 a je dostupná zdarma na webovej adrese objednatvysetrenie.sk. Portál prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj. Na webe je možné si vybrať deň a čas, kedy má pacient záujem lekára navštíviť.  Nemocnica vyšla v ústrety aj menej technicky zdatným pacientom, ktorým s objednaním pomôže recepcia v budove polikliniky.

,,Online systém objednávania funguje aj na otorinolaryngologickej, gastroenterologickej a infektologickej ambulancii a máme ambíciu do budúcna zoznam našich ambulancií, zapojených do online objednávania rozširovať, rovnako aj rozsah objednávacích časov.Vychádzame tak v ústrety požiadavkám našich pacientov, je to moderný trend aj v rámci zdravotníckych zariadení,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá.

Samotní pacienti od začiatku projektu možnosť online objednávania privítali a naplno ju využívajú.  Jeho veľkou výhodou je, že pacientovi príde pred vyšetrením na email pripomienka, aby na svoje vyšetrenie nezabudol a rovnakou cestou, akou sa na objednanie objednal, ho vie v prípade potreby aj zrušiť.