Zvolenská mestská polícia sa zaoberá aj odstraňovaním nepojazdných vrakov vozidiel z ulíc mesta. Od začiatku roka 2016 už zaistili odstránenie šestnástich vozidiel.

auto vrakMesto a MsP evidujú od začiatku roka 2016 celkom 23 ohlásených vrakov vozidiel. Z nich sa už podarilo šestnásť odstrániť a ďalších sedem zostáva v riešení, keďže odstránenie vraku vozidiel, s ohľadom na fakt či je alebo nie je známy jeho vlastník, sprevádza zdĺhavý legislatívny proces.

„Až 90 percent z celkového počtu vrakov polícia eviduje a rieši na základe vlastného zistenia počas hliadkovej činnosti v jednotlivých okrskoch mesta, na ostatné upozornili občania,“ približuje náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Za staré vozidlo je považované spravidla také, ktoré je nepojazdné, nemá evidenčné číslo či platnú technickú a emisnú kontrolu. Vraky jednak zaberajú parkovacie miesta, ale v horšom prípade spôsobujú aj znečistenie životného prostredia.