TS MsP Zvolen (Katarína Gondášová) | 5.8.2019

Zvolenská mestská polícia rozširuje rady, prebieha výberové konanie

Mestská polícia Zvolen hľadá nových kolegov, ktorí majú záujem pracovať v priamom výkone služby a podieľať sa na zlepšovaní bezpečnostnej situácie či verejného poriadku v meste, spolupôsobiť pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov, ako aj pomáhať pri ohrození ich života a zdravia.

Zamestnanie v mestskej polícii prináša okrem trvalého zamestnania a stabilného príjmu aj možnosti osobnostného rozvoja, množstvo sociálnych a ďalších výhod, medzi ktoré patria napríklad päť dní dovolenky naviac, doplnkové dôchodkové sporenie či viaceré športové a spoločenské aktivity.

Presnejšie informácie o výberovom konaní nájdete priamo na webovej stránke mestskej polície alebo na pracovnom portáli profesia.

A AKO VNÍMAJÚ MESTSKÍ POLICAJTI SVOJU PRÁCU?

„Aj keď nie som mestským policajtom dlho, môžem povedať, že táto práca ma napĺňa. Imponuje mi, že policajná práca nie je stereotypná. Každý deň prináša niečo nové, nové prípady, zaujímavé situácie. Bol som milo prekvapený, že sú pre príslušníkov realizované rôzne odborné vzdelávacie školenia aj kurzy zdokonaľovania sa v cudzom jazyku,“ približuje Jaroslav Mojžita (24).

„Pracujem na mestskej polícii už osem rokov. Momentálne som zaradený ako člen motorizovanej hliadky PCO. Toto zaradenie si vyžaduje 100 % psychickú a fyzickú pripravenosť, vedieť kedykoľvek zasiahnuť v náročných a záťažových situáciách. Preto určite odporúčam túto prácu odvážnym a zodpovedným ľuďom. V tejto práci mi vyhovuje aj celkové rozloženie pracovnej doby, teda práca na smeny v denných a nočných službách,“ hovorí Michal Žlnka (29).

„Mám už niekoľkoročné skúsenosti s prácou na mestskej polícii. Viackrát som zasahoval pri mimoriadnych udalostiach či živelných pohromách. Som hrdý na to, že môžem pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi resp. poskytnúť aj prvú pomoc. V niektorých prípadoch som sa podieľal na záchrane zranených zvierat. V neposlednom rade je pre mňa dôležitá stabilná práca s pravidelným príjmom, čo zabezpečuje práve práca na mestskej polícii,“ uvádza Pavol Varga (35).

„Vo výkone služby sa ako mestský policajt stretávam s rôznymi fyzicky náročnými situáciami. V policajnej práci je dôležité vedieť zakročiť vždy, keď je ohrozený život a zdravie. Niekoľkokrát v roku absolvujem výcvik zameraný na sebaobranu, taktiku zákroku a strelecký výcvik. To je práve to, čo ma na tejto práci baví. Učím sa chrániť seba aj ostatných,“ dodáva Marek Peška (32).

Fotogaléria