Podvečer 27. mája sa stretli cyklo nadšenci pri hlavnom pódiu na Námestí SNP. Združenie Slatinka  s Ladislavom Bírom a priaznivcami zorganizovali stretnutie kritickej masy. Informácie o tejto akcii sa šírili hlavne medzi priateľmi na sociálnej sieti. Prvý krát sa kritika más organizovala 22. septembra 2010, aj keď to nebola kritika más v pravom slova zmysle, pretože tá sa organizuje vždy posledný piatok v mesiaci. Na jar sa akcia zopakovala, aj keď v komornejšej atmosfére.

„Hlavnou myšlienkou je, aby sa zišli ľudia, ktorí bicyklujú napríklad aj do práce. Bicykel nie je len o športovaní, ale aj o bezpečnej a rýchlej doprave do zamestnania, alebo do školy bez použitia automobilu. Je to upozornenie, že cyklisti sú tu, sme tu v meste,“  vyjadrila sa o podujatí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. „V Budapešti a vo Viedni sú to tisícové davy, ktoré prídu ten piatok, podstatou je, že to nie je organizované, bicykle idú rovno s autami. U nás síce takú účasť nemáme, tým pádom ani nezdržujeme dopravu, len sa snažíme ukázať, že sme tu.“

Menšia skupina cyklistov sa stretla pri hlavnom pódiu pri kostole sv. Alžbety a vybrali sa okruhom smerom na sídlisko Západ a naspäť na Námestie SNP. Vo Zvolene sú už známe dve firmy na spracovanie cyklotrás, ktoré spoja centrum mesta so sídliskami Zvolena. Podrobné informácie o cyklotrasách vo Zvolene prinesieme v najbližších týždňoch.