Aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa od 6. do 10. marca zapojí do už 24. ročníka Týždňa slovenských knižníc. Jeho cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice na Slovensku ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré verejnosti ponúkajú aj široké spektrum podujatí.

Témou a mottom aktuálneho ročníka podujatia je: „Knižnice pre všetkých – knižnice, záruka kvalitných informácií“, a to s odkazom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí.

Aj prostredníctvom tohto podujatia sa tak organizátori snažia poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.

Zvolenská Krajská knižnica Ľudovíta Štúra pripravila pri tejto príležitosti viacero rôznych podujatí a aktivít. Medzi inými môže zaujať možnosť zaregistrovať sa do knižnice úplne zadarmo počas celého Týždňa slovenských knižníc od 6. do 10. marca, a celoročne tak využívať všetky jej základné služby.

Knižnica zároveň nadviaže na svoju tradíciu knižných hliadok, ktoré budú počas týždňa prechádzať najmä kaviarne či čakárne vo Zvolene. Každého, koho uvidia čítať, odmenia malým darčekom.

Program Týždňa slovenských knižníc v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ľ. Štúra 861/5, Zvolen

6.3.202310.3.2023, 10.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.

Semienkareň v knižnici – deň otvorených dverí. Možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťou semienkarne – pracovníčky budú záujemcov osobne informovať o obsahu zbierky semienok s možnosťou zobrať si z nich na domáce sadenie, prípadne poradia vhodnú literatúru pre záhradkárov. (Oddelenie náučnej literatúry)

6.3.2023, 16.00 – 18.00 hod.

Burza kníh pre verejnosť – predaj, kúpa, výmena použitých kníh je určená všetkým, ktorí majú záujem predať, vymeniť, či kúpiť staršie i novšie knihy. Každý záujemca o predaj si bude knihy predávať či vymieňať osobne. (Oddelenie náučnej literatúry)

7.3.2023, 17.00 hod.

Peter „Bonzo“ Radványi – koncert trnavského bluesového muzikanta a publicistu s predstavením jeho najnovšej knihy o hudbe Fortissimo. Moderuje Ernest Murín. (Študovňa a čitáreň)

8.3.2023, 16.30 hod.

Eliška Valentová – Metamorfózy človeka – uvedenie knihy do literárneho života a vernisáž jej výtvarných prác. (Študovňa a čitáreň)

9.3.2023, 10.00 hod.

Kráľ detských čitateľov – každoročné stretnutie a odmeňovanie najusilovnejších detských čitateľov krajskej knižnice. (Študovňa a čitáreň)

9.3.2023, 16.00 hod.

Knihovníčka na cestách: Kodaň a jej zaujímavosti – Alžbeta Bosnyák Bahúlová predstaví Kodaň očami svojho fotoaparátu a vlastných zážitkov. (Oddelenie spoločensko-vednej literatúry)

6.3. – 10.3.2023, počas dňa.

Pristihnutí pri čítaní – aktivita, pri ktorej budú knihovníci monitorovať určité miesta ako sú kaviarne, lavičky, nákupné centrá, alebo čakárne a koho uvidia čítať, dostane za odmenu drobný darček.