Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zrekonštruoval v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene fasádu budovy, suterén, ale aj oddelenia náučnej literatúry a spoločensko-vednej literatúry. Do rekonštrukcie investoval viac ako 754-tisíc eur, v tomto roku je na obnovu ďalších oddelení vyčlenených z rozpočtu viac ako 350-tisíc eur.

Nové regály s knihami, väčší priestor na štúdium, lepšie osvetlenie. Obnovou vo zvolenskej knižnici prešli oddelenia náučnej literatúry a spoločensko-vednej literatúry, rekonštrukcie sa dočkal aj suterén. Práve v nich sa zmenilo usporiadanie, čím vznikli aj nové miesta pre vzdelávanie, štúdium a oddych. Knižnica sa navyše môže pochváliť novým nábytkom, multifunkčným televízorom a interaktívnou dotykovou tabuľou.

„Teším sa z každej uskutočnenej rekonštrukcie, z obnovy tejto knižnice však obzvlášť. Krajšie a modernejšie miesto pre štúdium určite ocenia mnohí návštevníci a verím, že výrazne zlepší kvalitu poskytovaných služieb. Boli by sme radi, aby sa knižnice stali miestom zoznamovania sa, stretávania a budovania komunity. Preto som rád, že aj krajská knižnica vo Zvolene plní tento účel a stáva sa príkladom modernej inštitúcie 21. storočia,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Rekonštrukciu suterénu, v ktorom sa nachádza sklad knižnice, azda najviac ocenia jej zamestnanci. „Pre vysokú vlhkosť priestory skladu už dlhšie nevyhovovali pre prácu a uskladňovanie dokumentov,“ povedala riaditeľka knižnice Milota Torňošová. Obnova budovy však neprebiehala jednoducho.

„Knižnica sa nachádza v historických priestoroch, čo práce do istej miery komplikovalo. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto prácach podieľali, najmä mojim kolegom a kolegyniam za ich pomoc a trpezlivosť,“ doplnila riaditeľka. Po rekonštrukcii môžu knihovníci a knihovníčky využiť aj novovzniknutú oddychovú miestnosť.

Obnovy sa dočkala aj historická fasáda budovy bývalého Remeselníckeho domu, v ktorom krajská knižnica sídli. „Obvodový plášť budovy bol v dôsledku vonkajších poveternostných vplyvov a vandalizmu značne poškodený. Rekonštrukciou bola vykonaná obnova fasády, zreštaurovaná štuková výzdoba, vymenený odkvapový systém a plechové manzardové strechy boli prekryté škridlou,“ upresnil vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.

Rekonštrukcia fasády, prízemia a suterénu spolu s obnovou dvoch oddelení bola druhou etapou v rámci obnovy zvolenskej knižnice. Celkovo stála viac ako 754-tisíc eur a okrem rozpočtových prostriedkov kraja sa na nej podieľal aj Fond na podporu umenia a samotná knižnica.

Kým v prvej etape bola vynovená čitáreň a študovňa, v tej nasledujúcej by  sa na rad mali dostať ďalšie oddelenia, vrátane oddelenia krásnej literatúry, oddelenia pre deti a mládež či oddelenia regionálnej bibliografie. BBSK na poslednú etapu vyhradil z rozpočtu viac ako 350-tisíc eur, z prostriedkov IROP má ambíciu získať  ďalších, približne 200-tisíc eur.