Zvolenčania mohli v dotazníku aj tento rok hodnotiť 16 strategických oblastí: technická infraštruktúra, doprava, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, mládež, marketing atď., a to známkami ako v škole od jedna do päť.

Najhoršie ohodnotené boli tento rok oblasti: dopravná infraštruktúra (3,34), šport (3,13) a tretím od konca bolo zdravotníctvo (so známkou 2,86). Aj tento rok išlo o reprezentatívny prieskum s počtom respondentov 436. V celkovom hodnotení udelili Zvolenčania mestu známku 2,65.

„Respondenti sú menej spokojní s parkovaním – je podľa nich málo parkovacích miest a pretrvávajú problémy s parkovaním na sídliskách, rovnako ich neuspokojuje stav športovísk,“ uvádza Dagmar Weisová, koordinátorka prieskumu.

Mesto medzičasom investovalo do riešenia parkovania na sídlisku Západ. Na spustenie čaká nový systém rezidentského parkovania. Samospráva tiež medzičasom investovala do obnovy športovísk pri niektorých školách – nový areál pribudol pri ZŠ Hrnčiarska a pripravuje sa rekonštrukcia školských dvorov na sídliskách Zlatý potok a Západ.

Na druhej strane opýtaní Zvolenčania sú najviac spokojní so životom mesta. „Respondenti najviac oceňujú zlepšenie v oblasti kultúry, páči sa im, že sa koná množstvo kultúrnych akcií, hlavne na námestí,“ hovorí Weisová.

„Teší nás to. Naším cieľom je aktivity hlavne skvalitňovať, zachytiť čo najširšiu skupinu ľudí, spolupracovať s inými subjektmi a občanmi v meste. Dôležité je, že sa nám podarilo zlepšiť najmä informovanosť o nich,“ hovorí Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra.

Spomedzi hodnotených oblastí vo všeobecnosti najlepšie dopadli: technická infraštruktúra (2,17), vzdelávanie (2,18), sociálne služby (2,25) a mládež (2,29). Najviac jednotiek dostala oblasť voľný čas.