TS mesta Zvolen (E. Ježovičová) | 20.8.2015

Zvolenčania hodnotia svoje mesto na 2-

Udeliť vysvedčenie je v tomto ročnom období neobvyklé. Napriek tomu mesto to svoje dostalo až teraz.

Každoročná anketa spokojnosti občanov sa konala v júli. Vyhodnotená bola začiatkom augusta. Mesto si oproti minulému roku zhoršilo priemernú známku o 0,05 stupňa. Stále je však na hodnote 2,20, čo je podľa Dagmar Weisovej z Odboru rozvoja viac než dobré.

Velkonocne trhy Zvolen 2015 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Známky boli rôzne

Najlepšie hodnotenie dostali oblasti Technická infraštruktúra (1,69), Sociálne služby (1,81), Marketing mesta (1,84), Moderná samospráva (1,89), Vzdelávanie (1,91) a Mládež (1,99). Najhoršie tento rok dopadli Dopravná infraštruktúra (3,07), Bezpečnosť a poriadok (3,10). „Medzi pripomienkami výrazne rezonovala téma parkovania a mestskej polície,“ hovorí Dagmar Weisová. „Je to však reakcia ešte skôr na minulé vedenie polície,“ dodáva pre vysvetlenie.

Výsledky sú orientačné

Anketu spokojnosti so službami samosprávy nájdu občania každý rok vo svojich schránkach. Cieľom je monitorovať spokojnosť občanov so životom v meste. „Jej výsledky potom putujú na jednotlivé oddelenia a do mestského zastupiteľstva, takže je už na každom, ako sa k daným výsledkom postaví,“ hovorí Weisová. Trochu ju mrzí, že účasť v tohtoročnej ankete bola slabá a výsledky sú len orientačné. Počas 24 dní trvania prieskumu sme získali 85 vyplnených anketových lístkov, z toho bolo platných 81. Koordinátorka prieskumu Dagmar Weisová vidí príčinu v častej frekvencii ankiet za posledné obdobie.

„Len v apríli bol realizovaný prieskum primátorky, v ktorom boli konkrétnejšie otázky. Anketa spokojnosti občanov mala všeobecnejší charakter a problém bol aj ten, že sa prekrývala s dovolenkovým časom,“ vysvetľuje Dagmar Weissová.

Do budúca by mal byť termín ankety iný. Monitorovanie spokojnosti občanov je však dôležitý nástroj pre hodnotenie minulosti, zároveň nastavuje ciele smerovanie našej budúcnosti.