Tesne pred Veľkou nocou sa vo Zvolene opäť zastaví zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku, Martijn Lambarts. Spolu s členmi slovenského Inštitútu cirkulárnej ekonomiky príde porozprávať o svojich skúsenostiach so zeleným úradovaním či obstarávaním.

Správne nakladanie s odpadmi tvorí dôležitú súčasť uvedomelého správania sa k životnému prostrediu. Podľa veľvyslanca holandskej ambasády stačia veľa krát malé kroky, aby sa podarila zmena. „Je to o motivácii a nastavení mysle,“ hovorí Henk Cor van der Kwast, veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku a dodáva: „Ambasáda sa v spolupráci s INCIENom (Inštitútom pre cirkulárnu ekonomiku www.incien.sk )snaží postupne redukovať svoj odpad a zavádzať zelené opatrenia, napr. používame ekologické tašky, čapovanú drogériu či šetríme vodou. Prinieslo to mnoho pozitívnych ohlasov medzi nami, našimi kontaktmi, ako aj u širšej verejnosti.“ Aj vďaka tomu sa ich ambasáda na Slovensku stala najzelenšou ambasádou spomedzi všetkých holandských ambasád na svete.

Teraz chcú Holanďania inšpirovať ostatných, napríklad samosprávy. „Uvedomelé mestá môžu byť výborným príkladom pozitívneho prístupu k životnému prostrediu a posilňovaniu komunity,“ hovorí Lenka Ľauková, ekonomická tajomníčka na veľvyslanectve.

Aj preto sa v stredu 17. apríla zastavia vo Zvolene na mestskom úrade, kde sa s úradníkmi a zástupcami firiem podelia o dobré príklady z praxe. Workshop sa zameria na témy ako zelená administratíva, zelené verejné obstarávanie, minimalizácia odpadu, efektívny systém odpadového hospodárstva a iné. „Bude to priestor na výmenu skúseností a inšpirácie – každý z nás môže urobiť niečo pre zdravšie okolie,“ uzatvára veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku.