V prvom ročníku súťaže Enviromesto 2017 sa ušla cena aj mestu Zvolen. Súťaž organizovalo Ministerstvo životného prostredia spolu s jej národným koordinátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Porotcovia hodnotili celkovo štrnásť miest, ktoré sa do súťaže prihlásili. „Cieľom bolo oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Je to príležitosťou podnietiť komunitné vnímanie a spoluprácu všetkých sektorov, či už škôl, neziskových organizácií, ale aj verejnosti pri tvorbe prostredia mesta a vytvoriť platformu pre porovnanie a intenzívnu výmenu skúseností pre zvyšovanie kvality životného prostredia v mestách,“ uvádza sa v správe Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Zvolen zaujal porotu svojím zeleným projektom „Biotechnické inovácie pri zadržiavaní dažďovej vody v meste Zvolen“, na ktorom sa v uplynulých rokoch podieľalo mesto spolu s Technickou univerzitou a Nadáciou Blue Alternative.

„Mesto Zvolen dostalo cenu za proaktívny prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom prostredí,“ uvádza sa ďalej v tlačovej správe SAŽP.

Cenu prezval v Žiline zástupca primátorky Jaroslav Stehlík. „Je to cena pre celý tím kolegov, ale aj partnerov z Technickej univerzity a Nadácie Blue Alternative. Pre Zvolen je spolupráca s Technickou univerzitou a ďalšími organizáciami v meste kľúčová, bez nich by sme túto cenu nezískali,“ povedal pri preberaní ceny Jaroslav Stehlík. Myslí si, že súťaž môže naštartovať aj iné samosprávy, aby sa viac zaoberali enviromentálnou problematikou.

Prvý ročník súťaže vyhrala a titul „Enviromesto“získala Trnava. Okrem Zvolena získali cenu Malacky v kategórii „mestská mobilita“ a Nitra v kategórii „ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra.