Mesto Zvolen chce nanovo vysúťažiť práce na obnovu parku Jozefa Dekréta Matejovie na sídlisku Zlatý potok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 536.869 eur bez DPH.

Práce budú zamerané na rekonštrukciu priestoru i na vodozádržné opatrenia. S obnovou parku plánovala samospráva začať tento rok. Pre zvyšovanie cien stavebných materiálov však dodávateľ stavby mestu oznámil, že nie je schopný zrekonštruovať park za vysúťaženú cenu.

Mesto získalo na tento projekt viac ako 243.000 eur z eurofondov. Zvyšok z celkovej investície 375.000 eur plánovala samospráva dofinancovať z vlastných zdrojov. Projekt okrem iného počítal s osadením nádrží na zachytávanie dažďovej vody stekajúcej z vyššie položených častí sídliska, ktorá mala byť následne používaná na zavlažovanie zelene v parku.

Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 12. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.