Druhý ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v športovom cheerleadingu sa uskutoční v nedeľu 11. júna vo Zvolene so štartom o 9.00 h. Priestory multifunkčnej haly Rates aréna privítajú viac ako 250 súťažiacich nielen zo Slovenska v dvoch hlavných divíziách, športovej – cheerleading, a tanečnej – performance cheer.

„Každé dieťa má svoj cieľ, ktorý túži dosiahnuť. Keď sa mu to podarí, posunie sa s hrdosťou o schodík vyššie,“ hovorí Zuzana Niščáková, prezidentka Slovenskej cheerleading únie (SCU) a ďalej vysvetľuje význam cheerleadingu v živote mladých ľudí: „hlavným aspektom pre každý cheerleadingový tím je spirit, tzv. tímový duch, ktorý popisuje správny životný postoj, zdravé sebavedomie a zodpovedný prístup nielen k tréningom, ale aj k životu ako takému.“

Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom majstrovstiev je Slovenská cheerleading únia. Od roku 2021 únia rozvíja na Slovensku cheerleading – nový olympijský tímový šport.

Súťažné tímy i jednotlivci môžu súťažiť v šiestich vekových kategóriách a v siedmich výkonnostných leveloch v športovej divízii a v tanečnej divízii sa budú udeľovať tituly v šiestich vekových a v štyroch žánrových kategóriách. V rámci tanečnej kategórie sa môžu prihlásiť gymnastické, tanečné hip-hopové a jazzové kluby či mažoretky.

Veľký záujem

Cheerleading na Slovensku od roku 2021 nabehol na cestu raketového rozvoja. Súčasťou SCU je osem klubov z rôznych častí Slovenska. Projekt MODULY s názvom ‚Cheer je cool‘ spropagoval cheerleading v mnohých základných školách vo viacerých mestách a obciach a všade sa stretol s veľkým záujmom detí aj pedagógov. Avšak cheerleading ako olympijský šport motivuje mladých športovcov aj k najvyšším cieľom – k métam olympizmu.

Unikátnu atmosféru prestížnej športovej súťaže umocní svojím prejavom moderátor Richard Vrablec a samozrejme fantastické športové výkony. Chcete sa stať súčasťou majstrovstiev? Neváhajte a prihláste sa. Informácie o súťaži, pravidlách, kategóriách nájdete na  scu.sk.

Slovenská cheerleading únia

Slovenská cheerleading únia je športovou organizáciou, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.

Cheerleading

Cheerleading je športovým odvetvím, ktoré sa ako jedno z mála zaoberá aj podporou ďalších ostatných športových odvetví a úzko s nimi spolupracuje. A tak okrem vlastných súťaží spolupracujú cheerleaders s rôznymi športovými klubmi a pomáhajú vytvárať atmosféru pri športových podujatiach, turnajoch a súťažiach (americký futbal, hokej, basketbal, florbal, volejbal a ďalšie). Cheerleading prepája tanec, akrobaciu, gymnastiku a choreografie sa vyznačujú poriadnou dávkou energie.