Na počesť stého výročia vzniku ČSR pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen počas pondelka 5. novembra spomienkové popoludnie s bohatým programom.

Keďže sa udalosti roku 1918 na pôde Zvolena diali na konkrétnych miestach, v konkrétnych budovách a podieľali sa na nich konkrétni ľudia, rozhodli sa realizátori podujatia upozorniť verejnosť práve na tieto historické miesta a osobnosti.

V prvom rade ide o budovu Ľudovej banky vo Zvolene, ktorá bola založená v roku 1902 a stala sa centrom hospodárskeho povznesenia a politickej aktivity slovenskej časti obyvateľstva vo Zvolene a širokom okolí. Dialo sa tak vďaka poznaniu, že „… v politike docielime len toľko, koľko hospodársky zavážime.“ (Viliam Paulíny).

Za vznikom a úspešným ekonomickým rastom banky stáli najmä Ján Vesel, Viliam Paulíny, Ľudovít Medvecký a Vladimír Fajnor. Ako jedni z mála na Slovensku dokázali v období pred prvou svetovou vojnou zorganizovať aktivistov zo Zvolena a okolitého vidieka do okresného klubu Slovenskej národnej strany, ktorý sa schádzal v banke.

V rámci tohtoročných osláv mesto Zvolen spolu s Lesníckym a drevárskym múzeom odhalí na fasáde bývalej Ľudovej banky, ktorá dnes slúži hotelu Akademic, pamätnú tabuľu s textom upozorňujúcim na historický význam budovy.

Súčasťou osláv bude i pomenovanie lipového stromoradia na Námestí SNP vo Zvolene s názvom Lipy slobody. Lipy sa podľa odhadu dendrológov začali vysádzať pri 10. výročí vzniku ČSR v roku 1928. Päť líp zo stromoradia bude venovaných už spomínaným osobnostiam – Jánovi Veselovi, Viliamovi Paulínymu, Emilovi Rothovi, Ľudovítovi Medveckému a Vladimírovi Fajnorovi. Oslavy storočného jubilea budú ukončené v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea spomienkovým stretnutím s potomkami uvedených osobností a historickou rekapituláciou udalostí roka 1918.