Snahou vedenia mesta je udržať poriadok v problémových komunitách, občianske hliadky z tohto dôvodu nasadí prednostne v lokalite Pod Pustým hradom, kde sa situácia javí ako najvážnejšia. Ich príslušníci budú dohliadať nad dodržiavaním zákona a verejného poriadku, budú teda akousi predĺženou rukou mestskej polície.

Len pred pár dňami prebehla médiami informácia o riešení dlhov problémových obyvateľov voči mestu Zvolen.

Kvôli neuhrádzaniu poplatkov za odber vody a vývoz smetí im radnica siahne na sociálne dávky a bude sa snažiť učiť ich rozumne hospodáriť. Dnes vedenie mesta predstavuje ďalšie opatrenie na udržiavanie poriadku v problémových lokalitách.

„V lokalite Pod Pustým hradom a v ďalších problémových oblastiach sa snažíme využívať každú jednu možnosť ako zlepšiť nie príliš priaznivú situáciu. Momentálne pripravujeme nasadenie občianskych hliadok. Ide o prvý pokus tohto druhu v našom meste nasmerovaný do komunity pod Pustým hradom, inšpirovali sme sa pritom skúsenosťami iných samospráv, ktoré naznačujú, že projekt by mohol fungovať,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Aj odborníci vysoko vyzdvihujú „strážcov poriadku“ s pôvodom priamo v problémových komunitách. Údajne poznajú „svojich“ ľudí, majú medzi nimi prirodzenú autoritu, ich slovo má tak často väčšiu váhu ako akákoľvek sankcia. Aj vo Zvolene by boli radi, keby do hliadok získali práve ľudí z neslávne známej bytovky pod Pustým hradom.

„Projekt sa nachádza v prípravnej fáze, v dohľadnej dobe stanovíme podmienky výberového konania, už dnes je však zrejmé, že zo šiestich prijatých osôb budú minimálne tri s rómskym pôvodom. Tak sme to uviedli v projekte, s ktorým sme napokon boli úspešní pri žiadosti o jeho financovanie,“ hovorí Mária Koreňová, vedúca Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny zvolenského magistrátu.

Členovia hliadok budú začlenení do organizačnej štruktúry mestskej polície, momentálne prebieha príprava zázemia pre ich činnosť a tiež určenie konkrétnej pracovnej náplne.

„Budeme od nich očakávať predovšetkým hliadkovú a oznamovaciu činnosť. Ich úlohou bude predchádzať konfliktom či páchaniu protispoločenskej činnosti, v hraničných situáciách samozrejme budú kontaktovať priamo príslušníkov mestskej polície. Od ich pôsobenia očakávame celkové zlepšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov mesta, najmä v problémovejších lokalitách,“ uvádza náčelník zvolenských mestských policajtov Juraj Chabada.

Mestu sa podarilo na fungovanie hliadok získať finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR vo výške približne 143 tisíc eur, samotné mesto zaplatí ako spoluúčasť niečo viac ako 7 tisíc. Hliadky by mali v meste pôsobiť počas nasledujúcich troch rokov, priamo v teréne by sme ich mohli vidieť začiatkom budúceho roku.