Vladimír Maňka s Ľudovítom Kaníkom poznajú ďalšieho súpera vo voľbách predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Slovenská národná strana nominovala Karola Konárika mladšieho.

Konarikml-350x279Syn známeho speváka a privatizéra z 90. rokov je známy najmä vďaka projektu Slovenka Resort, ktorý sa však nakoniec nerealizoval. V súčastnosti pôsobí v oblasti marketingu a informačných technológií. „Veľmi ma teší, že inteligentný a schopný mladý človek chce byť prospešný všetkým pod farbami SNS. Karol Konárik reprezentuje kritériá potrebné pre službu verejnosti – spoločenský kredit, vlastenectvo, budovanie korektných vzťahov s relevantnými inštitúciami, občianskymi združeniami a podnikateľskými subjektmi,“ vyjadril sa na adresu nového kandidáta predseda strany Andrej Danko.

,,Národná strana má svoje prirodzené miesto pri obhajovaní záujmov slovenských občanov nielen v parlamente, ale aj v orgánoch samosprávy. Navyše, už to nie je strana o jednom človeku a prechádza tiež akousi omladzovacou kúrou. Znamená, že ani mladým ľuďom nie je ľahostajný osud ich krajiny, v ktorej chcú lepší život pre seba a svoje deti,” povedal pre sns.sk na margo svojej kandidatúry Konárik. Ten chce riešiť nezamestnanosť v regióne a zlepšiť informovanosť o kompetenciách kraja. „Dobrým županom môže byť len ten, kto svoj kraj dobre pozná a zároveň v ňom žije, pretože len vtedy pochopí jeho potreby,“ dodal Konárik pre stranícky portál.