Pomôžte poraziť pandémiu COVID-19 – obracia sa Banskobystrický samosprávny kraj na lekárov a sestry, ktorých hľadá pre krajské očkovacie centrá. Zdravotníci, ktorí majú záujem s čo najrýchlejším zaočkovaním širokej verejnosti pomôcť, sa môžu registrovať na webe kraja. Župa zároveň apeluje na ministerstvo zdravotníctva, aby konečne prišlo s jasným stanoviskom k úlohe samosprávnych krajov pri očkovaní.

Na lekárov a zdravotné sestry je namierená výzva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorú nedávno predstavil župan Ján Lunter. „Vo viacerých mestách v kraji pripravujeme očkovacie centrá, s cieľom zrýchliť a zjednodušiť prístup širokej verejnosti k očkovaniu proti COVID-19. V tejto chvíli máme predbežne zabezpečených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí očkovanie v očkovacích centrách administratívne zastrešia. Nevyhnutné je však posilniť očkovacie tímy o ďalších lekárov a zdravotné sestry.“

Zdravotníci, ktorí majú záujem očkovať v krajskom očkovacom centre, sa môžu registrovať na internetovej stránke kraja. V online dotazníku uvedú svoje časové možnosti aj okres, v ktorom pôsobia. Detaily týkajúce sa finančnej odmeny, zmluvy a ďalších náležitostí im mailom upresní oddelenie zdravotníctva Úradu BBSK. V prípade doplňujúcich otázok tiež môžu kontaktovať koordinátorku očkovacích centier na nabor@bbsk.sk.

„Lekárom, ktorí budú ochotní očkovať počas svojich ordinačných hodín, bude samosprávny kraj nápomocný pri riešení zástupu ich ambulancie. Sme presvedčení, že pandémiu je možné zvládnuť jedine masívnym očkovaním obyvateľstva, preto sme sa rozhodli osloviť všetkých lekárov a sestry a vytvoriť model, pri ktorom nebudú zaťažení nadmernou administratívou,“ doplnil Ján Lunter.

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s mestami bude v tomto modeli zabezpečovať kompletnú logistiku, vybavenie, dezinfekciu a upratovanie priestorov, siete a ďalšie materiálno-technické záležitosti. Tiež zabezpečí administratívnych pracovníkov a registráciu náhradníkov na očkovanie.