Šesť knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja tento rok prechádza obnovou. Župa do nich celkovo investuje viac ako milión eur, posledné práce by mali byť ukončené do Vianoc.

Najviac peňazí poputuje do rekonštrukcie Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Novohradskej knižnice v Lučenci. Za 300-tisíc eur sa vo zvolenskej knižnici zmení celý vizuál študovne a čitárne, ktorý návštevníkov milo prekvapí. Okrem toho tu vymenia elektroinštaláciu, schody, pavlač spolu so vstupnými a prechodovými dvermi.

Po dokončení týchto opráv bude na rade nová podlaha, osvetlenie, ozvučenie a vymaľovanie. Ukončenie prác je naplánované na december, po rekonštrukcii budú môcť návštevníci knižnice využívať aj z nový dizajnový nábytok.

Novohradská knižnica v Lučenci prejde rekonštrukciou doslova od pivnice až po strechu. Stále aktívnych je viacero projektov, ktorých ukončenie je naplánované do tohtoročných Vianoc. Vďaka ním má knižnica ambíciu nielen skvalitniť knižnično-informačné služby, ale aj rozšíriť svoje možnosti v organizovaní komunitných stretnutí a rôznych podujatí.