O prácu v Železničných opravovniach a strojárňach (ŽOS) príde 60 ľudí namiesto plánovaných 92 zamestnancov. Oznámil to vedúci personálneho oddelenia Michal Baláž. Prepúšťanie by sa malo ukončiť v júli.

Ide prevažne o THP pracovníkov a robotníkov, pretože ŽOS znižuje výrobu a nenaplnila výrobné kapacity v prevádzke Loko. Posledné veľké prepúšťanie bolo v roku 2009. Momentálne v spoločnosti pracuje vyše 600 pracovníkov.

Aj keď sa vo Zvolene nachádzajú podniky, ktoré budú prijímať nových zamestnancov, nepostačuje to, aby sa miera nezamestnanosti výrazne znížila. V Banskobystrickom kraji sa miera nezamestnanosti dostala na 19,6 %, čím sa kraj takto umiestnil na prvom mieste v nezamestnanosti na Slovensku.