DJGT so zármutkom prijalo správu, že v  pondelok 25. novembra zomrel vo veku 71 rokov slovenský scénograf, kostymér a maliar Rastislav Bohuš.

Expresívny a jedinečným talentom obdarovaný výtvarník pôsobil v rokoch 1972 až 1991 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Do zvolenského divadla nastúpil po skončení štúdia na VŠMU, ktoré absolvoval pod pedagogickým vedením profesora Vychodila.

Svoju autorskú pečať vtlačil do vyše päťdesiatich inscenácií DJGT vrátane inscenácií pripravených pre festival Zámocké hry zvolenské, z ktorých viaceré boli profilové. Výrazný tandem tvoril s režisérom Turčanom a Peterichom, spolupracoval i s ďalšími režisérmi.

Pamätné boli i jeho plagáty k inscenáciám. Tvoril tiež nevšedné maľby, maľovaniu sa venoval aj po odchode z divadla. Umelec verný svojmu bohémstvu bol vždy výraznou postavou a jeho osud bol plný peripetií, ktoré patrili k jeho tvorbe. Česť jeho pamiatke! O poslednej rozlúčke bude DJGT informovať.