Krádež nástrojov na opravu bicyklov na trase nového cyklochodníka na zvolenskom sídlisku Zlatý Potok odďaľuje sprístupnenie tam stojacich cykloprístreškov. Za týchto okolností sa mesto rozhodlo nateraz ich nesprístupniť z obáv pred ich poškodením.

Podľa hovorcu Mestského úradu vo Zvolene Martina Svatušku cyklochodník na Zlatom potoku je dokončený a s prichádzajúcou sezónou začína slúžiť cyklistom. „Smutnou správou je však odcudzenie nástrojov na opravu bicyklov z nových servisných stojanov,“ pripomenul. Momentálne teda mesto hľadá spôsob, ako by bolo možné prístrešky zabezpečiť a sprístupniť do budúcnosti prostredníctvom niektorej zo smart technológií.

Cyklochodník na druhom najväčšom zvolenskom sídlisku stavali v uplynulom roku. Vybudovaný je v dĺžke viac ako jedného kilometra medzi konečnou zastávkou MHD na Ulici A. Hlinku až po obchodnú zónu. Napojením na existujúcu cyklocestu na Sokolskej ulici sa tak obyvatelia Zlatého Potoka dostanú plynule až do centra mesta.

Zvolenská samospráva získala na túto stavbu ešte v roku 2020 dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 308.000 eur. Súťaž na dodávateľa stavby znížila cenu približne na 274.000 eur. Mesto sa podieľalo sumou asi 16.000 eur. Projekt pritom zahŕňal aj revitalizáciu existujúcich chodníkov, ktoré spadali do trasy cyklocesty.