Ako sa blíži koniec školského roka, napĺňa sa aj program aktivít Detskej lesníckej univerzity 2011/2012.

Zvolen je hlavné mesto lesníctva na Slovensku a stalo sa aj v školskom roku 2011/2012 akademickým sídlom Detskej lesníckej univerzity. Spoločný projekt Národného lesníckeho centra, štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, štátneho podniku LESY SR, Mesta Zvolen a Technickej univerzity vo Zvolene  vytvorilo 38 žiakom z 5 zvolenských základných škôl možnosť poznávať les a novinky z oblasti lesníctva zaujímavým spôsobom.

Partneri projektu, myšlienkou Detskej lesníckej univerzity, vytvorili prostredie pre spoluprácu žiakov a študentov s vedecko – výskumnými pracovníkmi priamo vo vysokoškolskom prostredí, aby motivovali deti objavovať nové poznatky.

Štúdium na Detskej lesníckej univerzite začalo pre poslucháčov v novembri 2011, kedy žiaci prijali z rúk prodekanky Lesnickej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Valérie Messingerovej indexy študentov.

Projekt  Detskej lesníckej univerzity zahŕňa 8 zaujímavých prednášok a činnosť celoročného prírodovedeckého krúžku na základných školách pod vedením svojich pedagógov. Tím odborníkov z Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra raz mesačne odpovedá 38 šiestakom zvolenských základných škôl na zvedavé otázky a diskutuje na témy moderného inovatívneho lesníckeho výskumu. Program odborných prednášok dopĺňajú zážitkové hry a aktivity lesnej pedagogiky s lesníkmi počas lesných vychádzok.

Piatok 8. júna 2012 na poslucháčov DELESUN čaká stretnutie na pôde Mestského úradu vo Zvolene s odborníkmi z lesníckych inštitúcii a Mestského zastupiteľstva. Formou interaktívnej hry „Les verzus spoločnosť“ si  vyskúšajú ako je náročné rozhodovať o dôležitých veciach, týkajúcich sa životného prostredia mesta. Koncom školského roka čaká poslucháčov aj spoločný výlet do Banskej Štiavnice a na Detské dni Svätého Huberta vo Svätom Antone.

Ako býva akademickým zvykom, štúdium poslucháčov bude ukončené slávnostnou promóciou v aule Technickej univerzity vo Zvolene. Za účasti významných hostí z lesníckych inštitúcii a rodinných príslušníkov a priateľov poslucháčov Detskej lesníckej univerzity bude poslucháčom dňa 27.6.2012 odovzdaný diplom absolventa Detskej lesníckej univerzity.