Netradičnú úlohu mladých vedcov na seba 15.júna vzali mladí milovníci lesov a prírody, ktorí v rámci projektu PROLES realizovali výskum zameraný na rôzne aktuálne spoločenské problémy. Za asistencie vedecko-výskumných zamestnancov z oblasti ekológie a lesníctva riešilo 15 žiackych tímov zo Zvolena, Banskej Bystrice a okolia veľmi zaujímavé úlohy.

Žiacke projekty boli totiž veľmi rôznorodé, tematicky sa venovali napr. problematike vzniku a predchádzaniu povodní, využitiu zelenej energie, simulácií budúcnosti lesov špeciálnym programom SIBYLA, alebo zisťovaniu pohlavia z odobratých vzoriek svalov medveďa hnedého pomocou analýzy DNA.

Slávnostná prehliadka projektov sa uskutočnila počas vedeckej konferencie žiakov a študentov s názvom „Ako som sa stal detektívom v lese“, ktorá sa konala dňa 14. júna 2011 v Študentskom domove Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Konferencia sa konala pri príležitostí Medzinárodného roka lesov 2011.

Zaujímavou prezentáciou bola aj práca základnej školy z Podlavíc, kde žiaci spolu s tútorom z Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici hľadali 7 divov lesa. Hlavným posolstvom tímu bola myšlienka, že „staroveký svet mal 7 divov, zachoval sa len jeden, náš les ich má oveľa viac, snažme sa ich zachovať všetky!“. Získané skúsenosti a výsledky práce žiaci zhrnuli do prezentácií obsahujúcich texty, videá a fotky z výskumných aktivít. Ich prehliadka bola spojená aj s vyhodnotením odbornou porotou, ktorú tvorili zástupcovia vedeckej obce, školstva i lesníckej praxe.

Prvé miesto získal tím s názvom „ Profyťáci“ zo VI. ZŠ M. Rázusa vo Zvolene pracujúci pod vedením Františka Mališa. Druhé miesto získala skupina s názvom „Lesný prorok“ z I. ZŠ na ulici Jilemnického vo Zvolene pod vedením Mareka Fabriku. Zuzana Sitková bola tútorom žiackeho tímu z III. ZŠ na ulici Jilemnického vo Zvolene, ktorý si vyslúžil tretie miesto. Cenu divákov získali „Záplavníci“ z V. ZŠ na Hrnčiarskej ulici a do problematiky žiakov zasvätila Miriam Závacká.