Interaktívne workshopy na programovanie ozobotov a micro:bitov, určené pre žiakov 3. a 4. ročníka základnej školy, uskutoční vo februári 2023 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Tento nový typ podujatí má naučiť žiakov samostatne pracovať a vyskúšať si programovanie. TASR o tom informovala pracovníčka knižnice Zlatica Brodnianska.

„Ozobot je malý priateľský robot, ktorý kreatívnou formou predstaví deťom svet robotiky, logického myslenia a programovania. Micro:bit je zase programovateľný mikropočítač,“ priblížila pracovné pomôcky.

Workshopy potrvajú dve vyučovacie hodiny vždy s jednou triedou – polovica detí bude programovať micro:bity a polovica ozoboty. Po jednej vyučovacej hodine sa skupiny vymenia. „Žiaci budú mať dostatočný priestor samostatne pracovať a vyskúšať si programovanie na obidvoch pomôckach,“ dodal Brodnianska.

Ozoboty a notebooky na realizáciu podujatí zakúpila knižnica s finančnou podporou predsedu vlády SR.