Vyšetrovateľ vo Zvolene obvinil zo zločinu podvodu 57-ročnú ženu z Kopernice. S úmyslom obohatiť sa, na Námestí SNP vo Zvolene, ešte v utorok 5. júna 2018 v dopoludňajších hodinách oslovila 73-ročnú dôchodkyňu zo Zvolena.

Obvinená sa spýtala dôchodkyne či ju nepozná, že je „Zuzkina“ kolegyňa, čo poškodená pochopila tak, že sa jedná o kolegyňu jej dcéry. Požiadala ju, či jej požičia zlatú retiazku, ktorú mala poškodená v tom čase na krku s tým, že túto retiazku potrebuje na oslavu pre jej dcéru, ktorá zmaturovala. Sľúbila, že jej retiazku vráti ešte v ten istý deň v popoludňajších hodinách.

Mala jej ju priniesť domov, nakoľko vie kde býva, s čím poškodená súhlasila. Sadli si na lavičku, kde obvinená so súhlasom poškodenej jej túto retiazku dala dole z krku a zabalila ju do papierovej servítky. Prešli sa po námestí a rozlúčili sa. V dohodnutom čase obvinená poškodenej požičanú retiazku nevrátila a ešte v ten istý deň ju založila v záložni v Žiari nad Hronom, kde za ňu dostala vyplatených 200 eur. Svojim konaním uviedla poškodenú do omylu a spôsobila jej škodu vo výške 376 eur.

V čase spáchania skutku, obidve ženy na námestí SNP nasnímala kamera. Na základe preverených informácií z nasnímaných záberov, vypočutím svedkov a po získaní ďalších poznatkov, polícia podozrivú osobu stotožnila. Keďže obvinená spáchala podvod na chránenej osobe, dopustila sa zločinu a môže byť potrestaná odňatím slobody na 3 až 10 rokov.