Zvolenské divadlo v piatok tlieskalo Vysokoškolskému umeleckému súboru Technik STU z Bratislavy, ktorý sa tu predstavil so svojim novým hudobno-tanečným programom Folk Love.

Bulletin z predstavenia pozýva návštevníka zažiť predstavenie pre všetkých, ktorí milujú folklór. A naozaj, záverečná „standing-ovation“ a vytlieskané prídavky prezrádzali, že milovníci ľudových spevov a tancov si prišli na svoje. Apropo, spomínaný bulletin návštevníka mohol aj niečomu priučiť – jeho súčasťou je mapka Slovenska s vyznačenými obcami, ktorých ľudové tradície súbor spracoval.

Folklórny súbor sa skladá zo speváckej, hudobnej a tanečnej zložky. Choreografie manželov Morongovcov boli rozmanité, tanečníci sa predstavili v tancoch veľkej i malej formy. Hneď na úvod nás technikári zaviedli čardášom do neďalekého Podzámčoka. Choreografiu na dva páry vystriedali slávnostné tance z Horných Pršian, kde sa už predstavila väčšina tanečnej zložky. Nasledovala časť predstavenia, ktorá mohla tuzemca obzvlásť potešiť – muzikanti nám zahrali ľudové piesne z Podpoľania a neskôr sa k nim pridali aj sólisti s rozkazovačkami z Očovej a Zvolenskej Slatiny. Róbert Lakatoš, Štefan Molota, Peter Obuch a Stanislav Palúch sa postarali o hudobné úpravy, ktoré boli v podaní deväťčlennej ľudovej hudby skutočným zážitkom. Spevácka skupina nás halečkami a spevmi zaviedla do Púchovskej doliny, z týchto piesní v sprievode gájd a bubna behal mráz po chrbte. Tak ako i z ďalších choreografií a čísel, ktoré nám predstavili ľudové umenie z rôznych kútov Slovenska. Záver predstavenia priniesol netradičný zlatý klinec. Tvorcovia do poslednej choreografie, „Ostro z Ostrova,“ kde sa tanečníci namiesto krojov predstavili v predvojnovej móde, zahrnuli do ľudovej hudby netradičný nástroj – saxofón.

Spievajúca huslistka i cimbalistka, tancujúca saxofonistka… Technik, to sú folkloristi, ktorí nás svojim výkonom presvedčili o svojom talente, láske k folklóru, o svojej Folk love.