Na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva okrem iného odznel návrh posunúť čas začatia zasadnutí, ktorý v súčasnosti pripadá na jednu hodinu poobede. Podľa návrhu poslanca Drozdíka by sa čas posunul o hodinu, teda na 14:00. Podľa občanov to však nestačí.

zvolen msu printscreen mestsky uradNové vedenie mesta postupne začalo robiť kroky v ústrety občanom. Prvým krokom bolo sprístupnenie zasadnutí online, ktoré tak občania môžu odteraz sledovať na internete. Jozef D. Pinka, ktorý vystúpil na zasadnutí, tento krok pochválil, no dodal, že by pomohlo, keby sa ľudia mohli zasadnutí zúčastniť aj fyzicky a ovplyvňovať tak rozhodovanie poslancov priamo.

V návrhu občanov slovami Martina Tóčika odznel názor, že by väčšmi pomohlo, keby zastupiteľstvo zasadalo v neskoršom čase. Štrnásta hodina je časom, v ktorom väčšina ľudí pracuje a nemá tak možnosť zapojiť sa do diskusie o návrhoch. Na zasadnutiach sa pritom rozhoduje o dôležitých témach, ktoré sa priamo dotýkajú občanov.

Poslanci sa po vypočutí požiadavky občanov rozhodli ďalej o tomto návrhu diskutovať a predložiť ho na ďalšom zasadnutí. Občania tak budú mať možnosť vyjadriť svoj súhlas s návrhom sprístupniť zasadnutia aj pracujúcim.

Podobný návrh nedávno odznel v Banskej Bystrici, kde štandardne zastupiteľstvo zasadá od deviatej ráno. Na základe rozhodnutia tamojších poslancov z januárového zasadnutia má banskobystrický mestský úrad pripraviť analýzu ekonomickej náročnosti a efektívnosti zasadnia v popoludňajších a podvečerných hodinách. Zasadnutí sa totiž okrem poslancov zúčastňujú zamestnanci úradu a jeho vedúci pracovníci, ktorým by sa tak musela preplácať práca mimo riadneho pracovného času.