ZVonline.sk (F. Roháček) | 22.1.2015

Zasadnutia zvolenských poslancov budú už aj online

Prvé riadne zasadnutie zvolenských mestských poslancov v roku 2015 budú môcť naživo sledovať cez internet všetci. Mesto Zvolen začína po vzore viacerých väčších či menších miest s priamymi prenosmi zasadanutí, na ktorých sa rozhoduje o budúcnosti mesta a jeho obyvateľov.

Balkovicova_primatorkaNajbližšie zasadnutie zastupiteľstva 2. februára od 13-tej hodiny tak už bude pod drobnohľadom kamier. Službu bude pre mesto Zvolen zabezpečovať TV ESO MEDIA, ktorá už dlhšie zabezpečuje prenosy pre Banskobystrický samosprávny kraj či viaceré mestá v kraji. Prenos bude počas rokovania zastupiteľstva dostupný na titulnej stránke webovej stránky www.zvolen.sk a následne bude k dispozícii aj záznam zasadnutia.

Napríklad v neďalekej Banskej Bystrici boli najskôr záznamy zasadnutí dostupné v roku 2006 a počas posledných dvoch volebných období boli postupne samozrejmosťou i priame prenosy. Krajské mesto je ďalej aj v myšlienke otvorenia rozhodovania samosprávy verejnosti. Od minulého volebného obdobia sú tu totiž verejné už aj zasadnutia mestskej rady či odborných komisií Mestského zastupiteľstva. Verejnosť však možnosť zúčastňovať sa rokovaní využíva len minimálne. Samozrejmosťou je verejné zverejňovanie prejednávaných materiálov na zastupiteľstve či rade. V prípade Zvolena sa k materiálom vopred cez internetovú stránku dostanú výhradne poslanci.