Zvýšenie možnosti verejnej kontroly a posilnenie účasti aktívnych občanov na rozvoji samospráv si kladie za cieľ aktuálne navrhovaná zmena Zákona o obecnom zriadení. Tú navrhuje poslankyňa NRSR Viera Dubačová s podporou svojich kolegov Ota Žarnaya a Jána Budaja (OĽANO-NOVA).

zvolen msu printscreen mestsky urad
Vo Zvolene môže byť na rokovania komisie verejnosť len prizvaná po súhlase jej členov.

Na zasadnutiach obecných a mestských komisií či obecných radách sa často rozhoduje o prerozdeľovaní verejných financií, o zámeroch výstavby a rozvoja. Aj keď spravidla ich rozhodnutia ešte musí  schvaľovať zastupiteľstvo, tam už často ide len o formálne hlasovanie. Na rozdiel od zasadnutí zastupiteľstiev sú ale rokovania komisií a rád spravidla neverejné.

„V zastupiteľskej demokracii je verejná kontrola nevyhnutnosťou. Zavedenie verejných zasadnutí obecných rád a komisií zastupiteľstiev zvyknú kandidáti pred voľbami sľubovať, no po zvolení sa už nie každému pozdáva, že mu ľudia môžu pozerať na prsty,“ hovorí Viera Dubačová, nezávislá poslankyňa NRSR, členka klubu OĽANO-NOVA. Novela Zákona o obecnom zriadení bude v prípade schválenia garantovať, že zasadnutia obecných rád a odborných komisií zastupiteľstiev budú verejné.

„Takúto možnosť sme spolu s kolegami z Banskobystrickej alternatívy presadili v Banskej Bystrici už v roku 2010. Zasadnutí sa pri dôležitých témach nezriedka zúčastňujú dotknutí občania, aktivisti či podnikatelia. Odborná diskusia sa tak rozširuje o okruh ľudí, pred ktorými v iných mestách zatvárajú dvere,“ dodáva Dubačová, ktorá je tretie volebné obdobie zároveň poslankyňou mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V nedávnej minulosti boli medializované prípady, kedy komunálni politici zatvárali dvere na zasadnutiach nielen pred verejnosťou či zástupcami médií, ale aj svojimi poslaneckými kolegami, ktorí neboli práve členmi daných komisií. Skúsenosť s tým má aj poslanec NRSR Oto Žarnay.

„V konečnom dôsledku by sa prijatím novely zúžil priestor pre uplatňovanie svojvôle komunálnych politikov voči verejnosti. Zároveň by vznikol priestor pre zvýšenie aktívnej angažovanosti najmä odbornej verejnosti, ktorá takto môže členom komisie iniciatívne prezentovať svoje stanovisko k predmetu rokovania,“ dopĺňa spolupredkladateľ navrhnutej úpravy Oto Žarnay (OĽANO-NOVA), inak rovnako aj komunálny poslanec v Košiciach.

Plénum Národnej rady Slovenskej republiky by sa navrhnutým zákonom malo v prvom čítaní zaoberať na svojej šiestej schôdzi v tomto volebnom období v polovici júna.