TS BBSK, P. Hajnala | 22.2.2011

Zariadenia sociálnych služieb v kraji majú problém, musia šetriť

Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý má zo všetkých krajov najviac zariadení sociálnych služieb, chýba v roku 2011 na zabezpečenie sociálnych služieb viac ako 3 755 tisíc Eur. Všetky kraje, ako aj mestá a obce očakávajú, že štát bude túto situáciu riešiť. Vedenie kraja nečaká so založenými rukami a pripravilo opatrenia na stabilizáciu vlastných zariadení. Maximálne znižuje náklady a racionalizuje sieť svojich zariadení. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Lučenec, Žiar nad Hronom a Žarnovica sa dnes nachádza väčší počet organizácii a každá z nich samostatne zabezpečuje všetky podporné a obslužné činnosti, nutné pre chod zariadenia.

foto: DD a DSS Zvolen

„Ak zlúčime tieto zariadenia do väčších organizačných celkov, zvýšime ich efektívnosť a ušetríme financie, ktoré sú nevyhnutné na ich prežitie. Zohľadníme ich vzájomnú vzdialenosť, ako aj cieľovú skupinu a druh poskytovaných sociálnych služieb. Tým zabezpečíme spoločné druhy činností na jednom mieste pre viac prijímateľov sociálnych služieb,” vysvetľuje predseda BBSK Vladimír Maňka. Výsledkom bude úspora finančných prostriedkov, ktorú dosiahneme znížením prevádzkových nákladov na niektoré druhy činností (zníženie počtu kuchýň, centralizovanie prania, spoločná údržba, spoločná personalistika, ekonomika a ďalšie). O všetkých našich klientov sa postaráme. Žiadny nebude musieť odísť. „Aj naďalej budeme poskytovať sociálne služby vo svojich pôvodných priestoroch, zlúčia sa len ekonomicky s nástupníckou organizáciou,” doplnil vedúci odboru sociálnych politík Ladislav Slobodník. Odhadovaná výška úspory bežných výdavkov je viac, ako 800 tisíc EUR. Posledné slovo budú mať krajskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí 28. februára 2011.