V marci 2019 bol prijatý nový zákon o hazardných hrách, ktorý priniesol prevádzkovateľom viacero zmien. Jeho hlavných cieľom bolo regulovanie hazardných hier na Slovensku a vytvorenie bezpečnejšieho prostredia pre hráčov.

V tomto roku prišli poslanci s doplňujúcou novelou zákona, ktorá zákon výrazne sprísňuje. Podľa mnohých prevádzkovateľov môže byť pre nich dokonca až likvidačná. Novela zákona o hazardných hrách nadobudla účinnosť od novembra 2020.

Hlavné zmeny v hazardných hrách od marca 2019

Nový zákon o hazardných hrách so sebou priniesol viacero výrazných zmien. Došlo k vytvoreniu Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), ktorý patrí pod Ministerstvo financií. Jeho úlohou je vydávanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier a dozor nad dodržiavaním zákona. Ďalšou veľkou zmenou bola liberalizácia trhu, ktorá otvorila cestu pre licencované online casina. Dovtedy na našom trhu pôsobilo oficiálne iba jedno online casino a to patriace štátnemu Tiposu. Došlo aj k zmene zdaňovania prevádzkovateľov hazardných hier. Zákon zároveň priniesol úpravy vo vzťahu k tzv. zodpovednému hraniu a rozšíril sa zoznam osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách.

Zmeny od novembra 2020

V septembri schválil výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet pozmeňujúci návrh, ktorý obmedzí existenciu kamenných herní, posilní kompetencie kontrolórov z ÚRHH a zvýši kompetencie obciam.

Vzdialenosť kamennej herne od školy

Kým v minulosti mohli byť herne prevádzkované vo vzdialenosti 500 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, liečební či ubytovaní mládeže, po novom sa táto vzdialenosť skracuje na 200 metrov. Mení sa aj spôsob určovania vzdialenosti. Tá sa v minulosti určovala vzdušnou čiarou, od novembra 2020 sa už meria pochôdzkovým spôsobom.

Zakázanie herne na území obce aj bez petície

Novela zákona pridáva vyššie kompetencie aj obciam, na ktorých území sa herňa nachádza. Tie mohli v minulosti zakázať prevádzku herne na svojom území len na základe petície občanov. Túto petíciu muselo podpísať najmenej 30 % obyvateľov, resp. 15 % obyvateľov v mestách Košice a Bratislava. Podľa pozmeňujúceho návrhu zákona je petícia na prijatia všeobecne záväzného nariadenie zakazujúceho hazardné hry v obci zbytočná.

Vyššie kompetencie pre kontrolórov z Úradu pre reguláciu hazardných hier

Novela zákona posilňuje kompetencie kontrolórov z ÚRHH, ktorých cieľom je regulovať trh s hazardnými hrami a dohliadať na dodržiavanie platnej legislatívy.

V prípade podozrenia, že hazardné hry sú v kasíne prevádzkované v rozpore so zákonom o hazardných hrách, môžu kontrolóri pri výkone dozoru túto prevádzku uzavrieť.

Zmeny nastali aj v spôsobe voľby generálneho riaditeľa a členov rady ÚRHH. Tých už bude možné odvolať aj bez udania dôvodu.

Zákaz kurzových stávok pre vylúčené osoby

Osoby registrované v zozname vylúčených osôb budú mať na základe novely zákona po novom zakázané aj hranie kurzových stávok či obsluhovanie samoobslužných stávkových terminálov. Podmienky pre vylúčené osoby sa tak opäť o niečo sprísnia. Prevádzkovateľ kurzových stávok bude povinný overiť si totožnosť každého hráča v registri vylúčených osôb rovnako, ako je tomu pri vstupe do herne či prevádzky s hracími automatmi.

Ako ovplyvní zmena zákona trh s hazardnými hrami?

Podľa Asociácie hazardných hier bude nová novela zákona o hazardných hrách doslova likvidačná. Na Slovensku takmer neexistuje miesto, ktoré by vyhovovalo sprísnených požiadavkám na umiestnenie kamennej herne. Prevádzkovatelia kamenných herní sa preto zhodujú, že ide de facto o nenápadný zákaz hazardných hier bez toho, aby boli zakázané priamo. Herne síce u nás budú legálne, akurát nebudú mať kde fungovať.

Zodpovedné hranie a zvýšenie bezpečnosti trhu s hazardnými hrami je dlhodobým cieľom vlády. Regulačné opatrenia hazardu zo strany štátu posledné roky znížili dostupnosť hazardných hier o takmer 2/3. Členovia asociácie sa však obávajú, že nová novela zákona zvýši priestor pre nelegálny hazard a vznik prevádzok podnikajúcich bez udelenia licencie. Zmeny zákona, ktoré mali viesť k ochrane najzraniteľnejších skupín a zvýšenej bezpečnosti hazardu, sa tak môžu minúť svojmu účelu.

O tom, či pozitívne zmeny pre hráčov prinesie aj aktuálna novela zákona sa dá polemizovať. Zatiaľ čo veľa ľudí víta obmedzenie hazardu vo svojich obciach a mestách, málokto si uvedomuje výpadok financií v rozpočtoch, ktoré plynuli z prevádzkovania hazardu. To sa môže ukázať ako kritické pre verejné financie najmä v kombinácii s negatívnym vplyvom dopadu koronakrízy. Otázne je tiež, ako sa kontrolórom podarí obmedziť vznik čierneho trhu. Odpovede na tieto otázky sa pravdepodobne dozvieme v priebehu najbližších rokov.